Terug naar overzicht

Profiel deelnemer

Met de enquête trachtten we een zo representatief mogelijke groep te bereiken voor de Vlaamse bevolking.

Groep van respondenten

De groep is quasi uitsluitend meerderjarig, maar met een relatief evenwichtige spreiding van de leeftijd. De groep tussen de 18 en 35 jaar is het best vertegenwoordigd (43 %).

70 % van de ondervraagden zijn vrouw.

Er is een sterke vertegenwoordiging van hoogopgeleiden. 36 % zijn bachelors, A1’s, of regentaten, en 44 % zijn masters of hoger geschoold.

De overgrote meerderheid zijn bedienden of verrichten administratief werk (59 %). Slechts een kleine minderheid werkt in shifts (6 %)

De grote meerderheid pendelt, 78 % van de respondenten. 40 % van de ondervraagden is per enkele rit minder dan een half uur onderweg, 26 % tussen een half uur en een uur, en 12% langer dan een uur.

Levensstijl van de respondent 

De overgrote meerderheid kijkt tussen de 4 en 10 uren per dag naar een beeldscherm (66%). Dat is voor een deel te wijten aan het grote aandeel bedienden en hoogopgeleiden onder de respondenten.

Slechts weinigen bewegen intensief (14 %). De meesten bewegen matig (44 %) of rustig (43%). De meesten sporten tussen de 1 en 3 uur (44 %).

De overgrote meerderheid (80%) rookt niet. Maar 4,5 % rookt wel meer dan 10 sigaretten per week.

De overgrote meerderheid drinkt regelmatig cafeïnehoudende dranken, slechts 11 % doet dat niet. 84 % drinkt cafeïnehoudende dranken omdat het lekker is, slechts 15 % doet dit om langer aandachtig te kunnen zijn en 20 % voor meer energie.

25 % drinkt geen alcohol, de meeste mensen (37 %) drinken 1 à 5 glazen alcohol per week. 3 % drink meer dan 20 glazen per week.

Je winkelmand is leeg.