Terug naar overzicht

Slaapproblemen

Zijn we tevreden over onze slaap? Vallen we makkelijk in slaap? Als we niet kunnen slapen, hoe komt dat dan? Neemt de Vlaming al eens een slaappil? Hebben we last van lawaai? En wat zouden we op vlak van onze slaap willen veranderen?

Enkele cijfers op een rijtje

9% van de mensen heeft meer dan een uur nodig om in te slapen.

25% van de mensen wordt ’s nachts soms wakker en heeft moeite om weer in te slapen.

46% is ontevreden over zijn of haar slaap.

Wat men nog het meest zou willen is kwaliteitsvoller slapen, daarvoor kiest 52%. Voor hen loont het de moeite om hun slaaphygiëne eens nader te bekijken. Vaak kun je door een aantal relatief eenvoudige ingrepen in je slaapgewoontes en omgeving je slaapkwaliteit in positieve zin beïnvloeden.

55% voelt zich niet uitgerust ‘s morgens.

Oorzaken slaapproblemen

De meest voorkomende problemen die mensen ondervinden op vlak van slapen zijn vermoeidheid overdag (56%), problemen met in- of doorslapen(47%) en veel slaap nodig hebben (37%). 51% ervaart de vermoeidheid overdag als een probleem. 42% ervaart de in- en doorslaapmoeilijkheden als een probleem.

Hoe komt het dat we het gevoel hebben slecht te slapen?

Piekeren en stress 

Piekeren en stress zijn volgens mensen de belangrijkste oorzaken van problemen die ze ondervinden bij het slapen. 36% geeft aan dat piekeren over het werk voor slaapproblemen zorgt en 43% zegt dit voor piekeren over privézaken.

Verkeerde slaapgewoonten en tijdsgebrek

Andere belangrijke oorzaken van slaapproblemen zijn verkeerde slaapgewoonten (22%) en te weinig tijd (20%). Dat zegt iets over de maatschappij waarin we leven. We hebben het druk, we willen zo veel doen en er wordt veel van ons verwacht. We hebben het gevoel dat we te weinig tijd hebben om te slapen. We beknibbelen makkelijk op onze slaap, omdat we ergens het gevoel hebben dat het tijdverlies is.

Als we mensen vragen wat ze willen veranderen aan hun slaap, dan geeft 32% aan meer te willen slapen. 22% zou vroeger naar bed willen gaan, 12% zou vroeger willen opstaan.

Slechts 5% zou minder willen slapen.

Geluidshinder 

Een meerderheid, 63%, ondervindt geen hinder van lawaai ‘s nachts. 46% ondervindt wel lawaaihinder, en dan gaat het in meer dan de helft van de gevallen over lawaai van buitenaf, van de straat of de buren.

Wie in het stadscentrum of aan de stadsrand woont, geeft aan meer lawaaihinder te ondervinden ‘s nachts. Op het platteland geeft 70% aan geen lawaaihinder te ondervinden, in de stad is dat maar 55%.

Cafeïne 

66% van wie cafeïne drinkt voor het slapen is ontevreden over zijn of haar slaap. Dat is veel meer dan het gemiddelde van 47%, en heeft dus een veel grotere impact op de slaaptevredenheid dan de andere zaken. Enkel een volwaardige maaltijd komt in de buurt met 61% ontevredenheid.

Van de personen die een slaapprobleem ervaren, geeft 44% aan dat dit al langer dan 5 jaar het geval is. 88% heeft zijn probleem langer dan 6 maanden. Het ziet er dus naar uit dat mensen ofwel lang blijven rondlopen met een probleem zonder er iets aan te doen, ofwel zoeken naar een oplossing maar die moeilijk vinden.

Slaapmedicatie

70% geeft aan nog nooit slaapmedicatie te hebben genomen. 30% gebruikte al slaapmedicatie, bij 6% is dat dagelijks het geval. In 50% van de gevallen gaat het over kalmeermiddelen. Bijna de helft van de gebruikers, nl. 48%, van slaapmedicatie neemt deze langer dan 6 maanden. 66% geeft aan dat de slaapmedicatie helpt. 7% van de gebruikers van slaapmedicatie geeft aan dat ze helemaal niet hielp.

Gevolgen gedurende de dag 

30% heeft last van slaperigheid overdag, 26% vindt dit problematisch. Vermoeidheid en slaperigheid overdag werden als aparte items vermeld. 30% is dus echt slaperig, en niet gewoon vermoeid. Dit is een hoog percentage. Slaperigheid overdag houdt risico’s in voor ongelukken thuis, op het werk en in het verkeer.

Het feit dat veel slaap nodig hebben in de bevraging een betrekkelijk hoog percentage haalt, zegt waarschijnlijk eerder iets over de maatschappij waarin we leven. We vinden dat we veel slaap nodig hebben omdat we te weinig tijd hebben om alles te doen wat we willen doen of wat van ons wordt verwacht. En omdat we ons vergelijken met anderen en denken dat zij minder slaap nodig hebben.
Je winkelmand is leeg.