Recensie ‘Je geld of je leven in de gezondheidszorg’

Door Gilberte Vandrise

je-geld

Lieven Annemans neemt de gezondheidszorg onder de loep, een log, veelomvattend  systeem, waarin het financiële aspect hoe langer hoe meer aan belang wint. Het fundamentele recht van elke mens op een goede gezondheid en op een behandeling van elk gezondheidsprobleem wordt hierdoor vaak begrensd.
De auteur onderzoekt de gezondheidszorg, zoals wij die kennen, vanuit drie invalshoeken: de terugbetaling door de ziekenfondsen, de vergoeding van mensen werkzaam binnen de zorg en de financiële status van de patiënten.

Annemans maakt de lezer wegwijs in het systeem van de terugbetalingsregels die de ziekenfondsen handhaven. Medicatie en therapieën worden beoordeeld op hun doeltreffendheid, noodzaak, kosteneffectiviteit en totale impact op het budget van de ziekenfondsen. Goede gezondheidszorg moet kwaliteit bieden, volgens een solidair systeem waarin betaalbaarheid een grote rol speelt en net dit laatste werkt vaak remmend op innovatie. De auteur gebruikt de QALY (Quality-adjusted life year) als maatstaf om de mate van gezondheid van de mens uit te drukken. Hij vertaalt het als een aan kwaliteit aangepast levensjaar en toont met voorbeelden, gebaseerd op de Qaly, aan waarom bepaalde behandelingen al of niet terugbetaald worden.

Een ziekenhuis is een bedrijf dat aan het einde van het jaar winst moet maken. Annemans klaagt de typische werking met deelbudgetten aan, binnen het schottensysteem van de verschillende werkdomeinen. De financiële werking van ziekenhuizen en artsen moet dringend onderzocht en hervormd worden zodat de patiënten niet langer de dupe zijn van praktijken om extra winst te maken. Maar ook de patiënten moeten anders gaan leven. Zijzelf en arbeidsgevers moeten worden geprikkeld in de goede richting van de gezondheid.

Patiënten met een klein inkomen hebben het meestal zeer moeilijk binnen de gezondheidszorg want behandelingen zijn duur. Gelukkig bestaat er al een maximumfactuur maar volgens Annemans moet dat bedrag nog naar beneden voor de laagste inkomens. Het gaat niet op dat enkel de rijkste onder ons van dure en zelfs overbodige zorgen kunnen genieten. Financiële en sociale achtergrond van de patiënt mogen geen criterium worden voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hier dringt zich een herschikking van onze maatschappij op.

Annemans gaat diep in op de problemen binnen de gezondheidszorg met talloze goed gekozen, hoewel vaak iets te breedvoerig uitgewerkte voorbeelden. Hij geeft zijn uiteenzettingen in klare en duidelijke taal weer, vaak ook met de nodige dosis humor en woordspelingen. Het boek geeft een heel mooi overzicht van de pijnpunten en een waaier aan voorstellen tot verbetering.

De meeste lezers die in dit thema geïnteresseerd zijn, zullen niet meteen nieuwe antwoorden op hun vragen krijgen. De verdienste van Je geld of je leven in de gezondheidszorg ligt hierin dat Annemans alle deelproblemen heel systematisch en duidelijk naast elkaar zet, met oog voor veel details.

Titel: Je geld of je leven in de gezondheidszorg
Auteur: Lieven Annemans
Boekinfo: Van Halewyck
ISBN: 9789461314970
Verschijningsdatum: september 2016
Recensent: Gilberte Vandrise
Beoordeling: 

Gepubliceerd op 05-10-2016

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.