Dag van De Maakbare Mens

over neuromodulatie, weefseldonatie en patiëntenrechten

Technologische vooruitgang heeft een grote impact op de geneeskunde en onze gezondheid. Ze bezorgt ons meer kwaliteitsvolle levensjaren, meer succesvolle behandelingen en meer keuzevrijheid. Maar ze confronteert ons ook met lastige uitdagingen, zoals een toenemende persoonlijke verantwoordelijkheid en de nood aan een aangepast beleid.

Elk jaar staan we op de Dag van De Maakbare Mens een namiddag lang stil bij enkele van deze technologische doorbraken en bij de uitdagingen die ze met zich mee brengen voor ons als mens en voor de samenleving. We laten professionelen en ervaringsdeskundigen aan het woord en gaan met elkaar in dialoog.

Op het programma

We laten verschillende experten in gesprek gaan over:.

Twintig jaar rechten van de patiënt: de diagnose

14 u. – 15 u.

De Belgische wet voor de rechten van de patiënt bestaat dit jaar 20 jaar. Tijd om te vieren, maar ook voor evaluatie. Wat is er voor de patiënt veranderd de afgelopen decennia?  Zijn de patiëntenrechten voldoende bekend? Hoe ervaren patiënten en zorgverleners ze in de praktijk? Is er nood aan verandering?

Eric Mortier

Eric Mortier is arts, anesthesist en doctor in de biomedische wetenschappen. Hij is verbonden aan UZ Gent. Hij was er hoofd van de dienst Anesthesie en van 2008 tot 2011 decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Tot op heden is hij gedelegeerd bestuurder van UZ Gent.


Ilke Montag

Ilke Montag is arts in de nucleaire geneeskunde. Na meer dan twintig jaar binnen de ziekenhuismuren, als arts en als directielid, is ze vandaag raadgever medisch beleid bij Solidaris. Ze engageert zich ook in organisaties en commissies die zich inzetten voor goede zorg. Zo maakt ze deel uit van het bestuur van De Maakbare Mens en van Patiënt Empowerment vzw. In 2021 verscheen haar boek ‘Heiligen en Hooligans’ waarin thema’s als euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden en het nijpend tekort aan donororganen aan bod komen.


Dirk Lafaut

Dirk Lafaut is huisarts en filosoof. Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan RHEA, het Expertisecentrum gender, diversiteit en intersectionaliteit van VUB. Hij is ook leerstoelhouder Hedendaags Humanisme aan VUB. Zijn onderzoek focust op migratie, medisch-humanitair werk en zorgethiek. Hij werkte vele jaren als humanitair arts en als huisarts in een wijkgezondheidscentrum in Gent en is bestuurder van De Maakbare Mens.


Marc Cosyns

Marc Cosyns is huisarts, academisch consulent bij de vakgroep volksgezondheid en eerstelijnszorg van UGent en begeleider van HAIO-artsen. Hij zet zich in voor patiëntenrechten en -participatie. Hij was een wegbereider van interdisciplinaire samenwerking specifiek inzake natuurlijke bevalling, abortus en stervensbegeleiding. Hij werd vooral bekend als voortrekker van euthanasie in de jaren 90. De dokter in de film Tot altijd (2012) is op hem gebaseerd. Hij is actief lid van Artsen voor Vrede/ NVMP.


Thomas Deloffer

Thomas Deloffer is beleidsmedewerker patiëntenrechten en kwaliteit van zorg bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Hij studeerde Criminologische wetenschappen en Management en Beleid van de gezondheidszorg aan de KU Leuven. Hij was daarna 5 jaar actief binnen zowel de geestelijke gezondheidszorg als de algemene gezondheidszorg.  


Lynn De Pelsmaeker

Lynn De Pelsmaeker heeft 20 jaar patiëntenervaring en zet zich sinds 2021 als patiëntenvertegenwoordiger in binnen de GGZ en somatische sector. Thema’s zoals patiëntenrechten, empowerment, doelgerichte zorg, patiëntenparticipatie en hiaten in het zorglandschap aanpakken… liggen haar nauw aan het hart. Zowel als ervaringsdeskundige in werkgroepen, als bestuurslid van het Vlaams Patiëntenplatform & haar lokale eerstelijnszone signaleert ze de meest actuele problemen en de noden van zorggebruikers.


Lynn De Pelsmaeker

Tom Goffin

Tom Goffin is jurist en docent gezondheidsrecht. Hij maakt deel uit van het interfacultair Metamedica-platform en het interdisciplinair onderzoeksplatform Quality & Safety Ghent, van de Universiteit Gent. Hij is expert van de Hoge Gezondheidsraad en lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Hij zal het gesprek in goede banen leiden.


Weefseldonatie, wat is dat en moeten we ons daar vragen bij stellen?

15 u. 30 – 16 u. 15

Weefseldonatie wordt meestal in één adem genoemd met orgaandonatie. Maar wat houdt weefseldonatie precies in?  Waarvoor en hoe wordt het gebruikt? Hoe word je weefseldonor? Drie deskundigen presenteren wat weefseldonatie is, gaan dieper in op hoornvliestransplantatie, en lichten toe wat de ethische uitdagingen zijn bij weefseldonaties.

Hilde Beele

Hilde Beele is dermatologe en diensthoofd van de weefselbank van het UZ Gent. Sinds 2008 is ze er directeur van het Zorgcentrum wondzorg. Hilde is medeoprichter en voorzitter van EduWond, dat voorziet in scholing en training over wondzorg. Ze doceert in verband met wondzorg, weefselopslag, en regeneratieve geneeskunde aan verpleegkundigen en (bio-) medici in opleiding. Haar onderzoek is voornamelijk klinisch en houdt verband met wondheling en -zorg.


Dimitri Roels

Dimitri Roels beëindigde zijn opleiding als arts-specialist in de oogheelkunde aan de Universiteit Gent in 2016. In 2017 woonde en werkte hij een jaar in Rotterdam in het kader van een specialistische opleiding binnen de cornea- en voorsegmentheelkunde.
Sinds 2018 is hij staflid en onderzoeker bij de dienst Oogheelkunde van het UZ Gent. Zijn specialisaties zijn cataract, hoornvliestransplantaties, traumatologie, infecties en tumoren van het oogoppervlak.


Sigrid Sterckx

Sigrid Sterckx is hoogleraar Ethiek en Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit Gent. Zij is een stichtend lid van het Bioethics Institute Ghent. Haar onderzoek handelt over AI in de geneeskunde, late zwangerschapsafbrekingen en ethische en juridische aspecten van medische praktijken aan het levenseinde ​zoals orgaan- en weefseldonatie.  


Diep ingrijpen op de hersenen, een introductie tot neuromodulatie

16 u. 45 – 17 u. 30

Neuromodulatie is een techniek waarbij men met een implantaat en elektrische prikkels de hersenen beïnvloedt. Met deze techniek zou men aandoeningen als oorsuizen en depressie kunnen behandelen, maar ook dieper kunnen ingrijpen op de persoonlijkheid van iemand. Beloftevol, maar het roept ook vragen op. Een neurochirurg en een ethica geven uitleg.

Farah Focquaert

Farah Focquaert is professor wijsgerige antropologie verbonden aan UGent en Bioethics Institute Ghent. Zij is gespecialiseerd in neuro-ethiek, de filosofie en ethiek van de psychiatrie, en de filosofie van de vrije wil, verantwoordelijkheid en straf.


Mathieu Sprengers

Mathieu Sprengers is neuroloog aan UZ Gent, gespecialiseerd in epilepsie en bewustzijnszijnsstoornissen. Zijn onderzoek focust zich op neuromodulatie als behandeling voor moeilijk behandelbare epilepsie. Eerder deed hij onderzoek rond diepe hersenstimulatie en niet-invasieve vormen van neuromodulatie. Hij is ook actief in het 4Brain lab aan de Universiteit Gent.


Locatie

Liberas, Gent | Kramersplein 23, 9000 Gent

Hoe geraak je ter plekke?

Tickets

€ 5,000 Standaardtarief
€ 10,00 Steunprijs (= ticketprijs + gift van €5)
€ 15,00 Steunprijs (= ticketprijs + gift van €10)
€ 1,000 Kansentarief UiTpas regio Gent (stuur een mailtje naar info@demaakbaremens.org met je UiTPASnummer)

Indien het evenement wordt geannuleerd door overmacht, krijg je de keuze tussen een terugbetaling van het ticket of een ticket voor een nieuwe editie.

Wil je graag het programma meevolgen, maar is dit financieel niet haalbaar voor jou?
Stuur dan een mailtje naar info@demaakbaremens.org.

Accreditering en attesten

Er is een aanvraag ingediend voor accreditatiepunten Ethiek en Economie

Studentenattesten kunnen afgeleverd worden op aanvraag.

Nodig vrienden uit

Vind het evenement op facebook: Dag van De Maakbare Mens

Een organisatie van:

Je winkelmand is leeg.