Symposium ‘Euthanasie 20 jaar later’

Op 28 mei 2002 kreeg België als tweede land in de wereld een euthanasiewet. Twintig jaar later is de wet algemeen aanvaard en lijkt ze onomkeerbaar verworven. Toch moeten we alert blijven want kritische stemmen blijven zich roeren. Zo bleek een uitbreiding van de wet voor patiënten met dementie tot op vandaag niet mogelijk. Niettemin bestaat hiervoor een breed maatschappelijk draagvlak en ijveren zorgverleners al vele jaren voor een dergelijke uitbreiding. In de praktijk blijven de vele wetsvoorstellen ingediend in ons parlement onbespreekbaar.

De thematiek roept vele vragen op. Is een uitbreiding van de huidige wet voor ‘verworven wilsonbekwaamheid’ inderdaad wenselijk? Over welke vormen van wilsonbekwaamheid spreken we dan? Wat betekent dit voor de huidige wilsverklaring euthanasie? Zijn er ‘ethische’ grenzen aan ondraaglijk psychisch lijden? En tot slot, wat kunnen wij leren uit de praktijk in Nederland waar euthanasie voor wilsonbekwame patiënten al mogelijk is sinds 2001?

Met dit symposium richten we ons tot een breed geïnteresseerd publiek, zorgverleners, artsen, ethici, juristen, moreel consulenten, docenten en studenten.

Programma

13 u.

Welkom en inleiding
Gert De Nutte, algemeen coördinator Humanistisch Verbond

13 u. 10

20 jaar euthanasie: de wet en de praktijk
Wim Distelmans

13 u. 35

De wilsverklaring euthanasie: te beperkend?
Christophe Lemmens

14 u.

Euthanasie ook voor verworven wilsonbekwaamheid?
Sebastiaan Enghelborhs

14 u. 25

Euthanasie in Nederland: de wet en de praktijk
Petra de Jong

14 u. 50

Pauze

15 u. 20

Ethische beschouwingen bij de huidige euthanasiewet, de mogelijkheden en de beperkingen
Freddy Mortier

15 u. 45

Debat

16 u. 45

Slotbeschouwingen

Mario Van Essche, voorzitter
Humanistisch Verbond

17 u.

Glas van de vriendschap

Sprekers

Petra de Jong is longarts en voormalig directeur van het NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie). Initiatiefnemer en drijvende kracht bij de oprichting van Stichting Levenseindekliniek in Nederland. Bestuurslid van de Coöperatie Laatste Wil.

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Oprichter van de verschillende organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum Waardig Levenseinde w.e.m.m.e.l. www.wemmel.center en titularis van de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel.

Sebastiaan Engelborghs is neuroloog, neurologisch revalidatiearts en LEIFarts. Hij is gewoon hoogleraar aan Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Hij is ook diensthoofd neurologie in het UZ Brussel, waar hij medeoprichter is van de transdisciplinaire geheugenkliniek Bru-BRAIN.

Christophe Lemmens is doctor in de rechten (proefschrift: ‘Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde’). Gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en advocaat in het advocatenkantoor Dewallens & partners.

Freddy Mortier is hoogleraar in de ethiek aan de universiteit Gent. Voorzitter van de vrijzinnige koepelvereniging deMens.nu.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken, aula Fernand Nédée, Gebouw Q
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Info en inschrijvingen

Toegang gratis, inschrijven verplicht via deze link.

Meer info:
secretariaat@humanistischverbond.be,
T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren)
www.humanistischverbond.be

Organisatie

Een organisatie van het Humanistisch Verbond en de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met LEIF en LEIF Antwerpen, deMens.nu, De Maakbare Mens, Willemsfonds, Vermeylenfonds, UZ Brussel

Je winkelmand is leeg.