Gespreksavond ‘Goed, beter, best. Hoe maakbaar is de mens?’

We zijn op vele manieren bezig om mensen te perfectioneren. Wetenschap en techniek hebben in de laatste decennia grote vorderingen gemaakt. We zijn nu in staat onze erfelijke eigenschappen te veranderen. De mogelijkheden om de voortplanting te controleren nemen toe. Orgaantransplantaties en het gebruik van geneesmiddelen om het menselijk gedrag krachtig te beïnvloeden zijn gemeengoed geworden. De neurowetenschappen zijn in een stroomversnelling gekomen. De mogelijkheden om menselijk gedrag te wijzigen en controleren zijn immens.

Deze inzichten en mogelijkheden plaatsen ons voor vele ethische problemen. Wie heeft recht op een behandeling? Wanneer is een therapie veilig genoeg om op mensen toe te passen? Hoe duur mag de spitstechnologische gezondheidszorg worden? Worden de rechten van de privacy niet geschonden? Maar over de mogelijkheden om menselijke vermogens te verbeteren, zonder medische redenen, bestaat nog veel meer onenigheid. Aan de ene kant vinden we de zogenaamde transhumanisten, die van mening zijn dat de mens volledig gebruik moet maken van de mogelijkheden die zich aandienen, om zo eindelijk komaf te maken met alle menselijke onvolkomenheden. Aan de andere kant stellen velen zich terughoudend op, uit angst voor medisch falen en uit schrik dat geneeskunde elitair zal worden. Men verwijst naar het spookbeeld van de eugenetica, van designerbaby’s; men vreest voor geprogrammeerde soldaten, genetisch gemanipuleerde atleten en dergelijke meer. En wie of wat bepaalt of er grenzen moeten zijn aan maakbaarheid? Hebben wij als stervelingen de plicht om onszelf te verbeteren, los van morele en religieuze uitgangspunten, met als enige maatstaf geluk?

In deze voordracht wordt dit hele kluwen uiteengerafeld en worden suggesties gedaan om op redelijke en ethisch verantwoorde manier evenwichtige opvattingen over dit alles te ontwikkelen.

Spreker

Prof. Johan Braeckman, professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Wanneer?

Donderdag 17 oktober 2019   20:00 uur – 22:00 uur

Waar?

Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten

Meer info

Humanistisch Verbond Schoten – Goed, beter, best. Hoe maakbaar is de mens?

Inschrijven

Toegang: 3 euro (2 euro voor leden Humanistisch Verbond)
Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be

Organisatie

Een organisatie van het Humanistisch Verbond Schoten en De Maakbare Mens