Terug naar overzicht

Huisje, boompje, eitje. Een oefening in feministische ethiek

Door Laura De Backer

Titel: Huisje, boompje, eitje
Auteur: Michiel De Proost
Boekinfo: https://www.letterwerk.be/
Verschijningsdatum: september 2023
ISBN: 978 94 6459 834 6
Recensent: Laura De Backer
Beoordeling:recensie 4 sterren

Cryopreservatie, ook bekend als het invriezen van eicellen, is actueler dan ooit. De media beschrijft het als een techniek die de biologische vrijheid van vrouwen mogelijk maakt, aangezien het invriezen van eicellen het potentieel heeft om zowel gezins- als carrièreplanning te beïnvloeden. Door deze technologie kan de wetenschap de biologische klok aanzienlijk verlengen. Desondanks zijn er ook enkele nadelen verbonden aan deze procedure, zoals het ontbreken van garanties op het verkrijgen van een kwaliteitsvol embryo en het risico dat de eicellen mogelijk de ontdooifase niet overleven.

In de loop der jaren heeft er aanzienlijke vooruitgang plaatsgevonden. In de jaren 80 werden eicellen voor het eerst bevroren als experiment, voornamelijk bij vrouwen die behandeld werden voor kanker (het medisch invriezen van eicellen). Destijds was het invriezen van eicellen een uitdaging vanwege trage methoden die de vorming van ijskristallen veroorzaakten, wat schadelijk kon zijn voor de eitjes. Vandaag de dag zorgen technische verbeteringen voor een hogere graad van succes en zagen ook ouder wordende vrouwen er de voordelen van in om toch de mogelijkheid te behouden om genetisch verwante kinderen te krijgen. Dit principe van social egg freezing heeft cryopreservatie gemaakt tot de snelst groeiende reproductieve technologie. Toch moet worden opgemerkt dat slechts 843 vrouwen tussen 2009 en 2019 in het UZ Brussel deze procedure hebben ondergaan, voornamelijk single, hoogopgeleide vrouwen die professioneel actief waren. Een belangrijke reden hiervoor is de hoge prijs voor één behandelingscyclus, die varieert van € 1500 tot € 2500.

Tegenstanders betogen dan ook dat het een individuele oplossing is die de keuzevrijheid van de carrièrevrouw bevordert, maar ze stellen dat er te weinig aandacht is voor het vinden van een oplossing die het mogelijk maakt om werk en gezin op een gebalanceerde manier te combineren. Er worden ook vraagtekens gezet bij de mogelijke gezondheidseffecten van het zo lang uitstellen van het moederschap. Bovendien is er onvoldoende aandacht voor de stem van vrouwen die interesse hebben in deze technologie, waarbij wordt opgemerkt dat er meer wordt gesproken over vrouwen dan dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar hun wensen.

Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat Michiel De Proost beweert dat het debat over de emancipatorische werking van reproductieve technologieën, zoals eicelinvriezing, misleidend is. Met zijn essay, dat een kruispunt vormt tussen bio-ethiek en feminisme, beoogt hij hier verandering in te brengen. In zijn betoog wordt hij bijgestaan door Tom Beauchamp en James Childress, Shulamith Firestone, Donna Haraway, Margaret Urban Walker, en 21 vrouwen die interesse hebben in de procedure voor het invriezen van eicellen om sociale redenen. Op deze manier beoogt hij niet-gehoorde stemmen een plek te geven in het debat over eicelinvriezing.

En dat is absoluut bereikt. Vooral de interacties met de 21 vrouwen waren buitengewoon boeiend, aangezien hun uitspraken een uniek perspectief boden op zowel de beweegredenen achter hun beslissing als de twijfels waarmee ze worstelden en hun emoties tijdens de behandeling. Desondanks ben ik van mening dat er dieper kon worden ingegaan op de gevoelens van deze vrouwen. Uiteindelijk kreeg dit slechts een beperkte belichting in het essay, maar naar mijn mening vormt dit wel het meest cruciale aspect van de dialoog. Deze vrouwen kunnen kwesties in de maatschappij aanstippen die door niemand anders worden opgemerkt. Desalniettemin is het zeker de moeite waard om het boek te lezen, aangezien het een informatieve introductie biedt over wat cryopreservatie inhoudt en hoe de wereld tegenover deze kwestie staat. Daarom geef ik dit boek dan ook vier sterren.

Gepubliceerd op 23-01-2024

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.