Over ons

Missie De Maakbare Mens

De Maakbare Mens werkt kritisch rond technieken die de mens kunnen veranderen, genezen en verbeteren.

We stellen mensen in staat om geïnformeerde keuzes te maken over de maakbaarheid van hun leven. We willen baanbrekend zijn in het ethisch en maatschappelijk debat over de maakbaarheid van de mens om voor iedereen de kansen op een kwaliteitsvol leven te bevorderen. De Maakbare Mens is een vrijzinnig-humanistische beweging met een pluralistische werking.

Visie

Er komen meer en betere mogelijkheden om in te grijpen op lichaam en geest. Er is niet alleen de medische vooruitgang waarmee we sneller diagnoses stellen en ziektes en verwondingen effectiever behandelen en genezen. We slagen er ook in de natuurlijke grenzen van de mens te verleggen en onze mogelijkheden te verbeteren of uit te breiden.

Deze technologische vooruitgang gaat gepaard met morele dilemma’s en verantwoordelijkheden die nieuw zijn. Voor veel mensen zijn deze ontwikkelingen onbekend en wanneer zij hiermee persoonlijk worden geconfronteerd zijn ze door gebrekkige kennis en misverstanden niet altijd in staat de juiste beslissingen te nemen. De Maakbare Mens volgt deze ontwikkelingen kritisch op en vertaalt deze in een verstaanbare taal naar iedereen, en brengt onder de aandacht. Als expertisecentrum gaan wij daarbij het debat aan met beleidsmakers.

Dit doen we met behulp van innovatieve socio-culturele methodes en wetenschapspopulariserende initiatieven. We richten ons tot iedereen, maar doen extra inspanningen naar de specifieke noden van bepaalde doelgroepen. We organiseren laagdrempelige activiteiten, creëren aantrekkelijke educatieve producten en voeren op innovatieve, aantrekkelijke wijze actie.

De Maakbare Mens heeft een pluralistische werking. We werken voor en samen met mensen en groepen met een verschillende levensbeschouwing. Onze uitgangspunten zijn daarbij humanistische waarden zoals vrijheid, zelfbeschikking, autonomie, gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Centrale thema’s

We werken rond een aantal centrale thema’s: genetica, orgaandonatie, medicalisering, stamcellen, levenseinde, levensduurverlenging, het brein, plastische chirurgie en medisch begeleide voortplanting. We volgen de actualiteit op de voet en reageren indien nodig.

Methodieken

Om onze educatieve en maatschappelijke functie te vervullen creëren we voor het brede publiek een aanbod in de vorm van presentaties, debatten, toneelvoorstellingen, enzovoort. Met onder meer een elektronische nieuwsbrief, website, brochures, affiches, lespakketten en folders maken we informatie toegankelijk voor iedereen. Kritisch en correct informeren dragen we hoog in het vaandel.

Via projecten werken we aan maatschappelijke verandering. We slaan zoveel mogelijk bruggen om door samenwerking het bereik en draagvlak te vergroten. We kunnen hiervoor beroep doen op een uitgebreid netwerk van deskundigen en organisaties. We pleiten bovendien bij de overheid voor een degelijke regulering van biomedische toepassingen. Dit alles maakt ons als organisatie niet alleen uniek in Vlaanderen, maar zelfs in Europa.

Organisatie

De Maakbare Mens is een door de Vlaamse Overheid erkende vzw en behoort tot de werksoort bewegingen binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Vijfjaarlijks stellen we een beleidsplan op met actiepunten geselecteerd na overleg met deskundigen uit diverse disciplines. De Maakbare Mens vzw telt 8 personeelsleden en wordt geleid door een deskundige raad van bestuur en algemene vergadering.

De Maakbare Mens vzw erkent en houdt rekening met het ethisch pluralistisch karakter van onze samenleving. Dit neemt niet weg dat we eigen standpunten innemen over bio-ethische kwesties. Uitgangspunten hierbij zijn humanistische waarden zoals vrijheid, zelfbeschikking, autonomie, gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. De Maakbare Mens is een vrijzinnig-humanistische beweging en is lid van deMens.nu.

 

   Met steun van de Vlaamse Overheid

 

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.