Terug naar overzicht

Onze missie & visie

Missie

Door nieuwe medische technologieën kunnen we onze gezondheid en levenskwaliteit steeds meer verbeteren. Tegelijk leiden ze tot nieuwe bezorgdheden, vragen en keuzes.

We informeren over de mogelijkheden en risico’s zodat je keuzes kunt maken die jou en anderen ten goede komen.

We stimuleren het publiek debat over het gebruik van deze technologieën, met waarden als autonomie, solidariteit en gelijkheid als uitgangspunt.

We streven naar een weloverwogen beleid in een ruimdenkende en begripvolle samenleving.

Visie

Er komen meer en betere mogelijkheden om in te grijpen op lichaam en geest. Er is niet alleen de medische vooruitgang waarmee we sneller diagnoses stellen en ziektes en verwondingen effectiever behandelen en genezen. We slagen er ook in de natuurlijke grenzen van de mens te verleggen en onze mogelijkheden te verbeteren of uit te breiden.

Deze technologische vooruitgang gaat gepaard met morele dilemma’s en verantwoordelijkheden die nieuw zijn. Voor veel mensen zijn deze ontwikkelingen onbekend en wanneer zij hiermee persoonlijk worden geconfronteerd zijn ze door gebrekkige kennis en misverstanden niet altijd in staat de juiste beslissingen te nemen. De Maakbare Mens volgt deze ontwikkelingen kritisch op en vertaalt deze in een verstaanbare taal naar iedereen, en brengt onder de aandacht. Als expertisecentrum gaan wij daarbij het debat aan met beleidsmakers.

Dit doen we met behulp van innovatieve socio-culturele methodes en wetenschapspopulariserende initiatieven. We richten ons tot iedereen, maar doen extra inspanningen naar de specifieke noden van bepaalde doelgroepen. We organiseren laagdrempelige activiteiten, creëren aantrekkelijke educatieve producten en voeren op innovatieve, aantrekkelijke wijze actie.

De Maakbare Mens heeft een pluralistische werking. We werken voor en samen met mensen en groepen met een verschillende levensbeschouwing. Onze uitgangspunten zijn daarbij humanistische waarden zoals vrijheid, zelfbeschikking, autonomie, gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Centrale thema’s

We werken rond een aantal centrale thema’s: genetica, orgaandonatie, medicalisering, stamcellen, levenseinde, levensduurverlenging, het brein, plastische chirurgie en medisch begeleide voortplanting. We volgen de actualiteit op de voet en reageren indien nodig.

Methodieken

Om onze educatieve en maatschappelijke functie te vervullen creëren we voor het brede publiek een aanbod in de vorm van presentaties, debatten, toneelvoorstellingen, enzovoort. Met onder meer een elektronische nieuwsbrief, website, brochures, affiches, lespakketten en folders maken we informatie toegankelijk voor iedereen. Kritisch en correct informeren dragen we hoog in het vaandel.

Via projecten werken we aan maatschappelijke verandering. We slaan zoveel mogelijk bruggen om door samenwerking het bereik en draagvlak te vergroten. We kunnen hiervoor beroep doen op een uitgebreid netwerk van deskundigen en organisaties. We pleiten bovendien bij de overheid voor een degelijke regulering van biomedische toepassingen. Dit alles maakt ons als organisatie niet alleen uniek in Vlaanderen, maar zelfs in Europa.

Organisatie

De Maakbare Mens is een door de Vlaamse Overheid erkende vzw en behoort tot de werksoort bewegingen binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Vijfjaarlijks stellen we een beleidsplan op met actiepunten geselecteerd na overleg met deskundigen uit diverse disciplines. De Maakbare Mens vzw telt 8 personeelsleden en wordt geleid door een deskundige raad van bestuur en algemene vergadering.

De Maakbare Mens vzw erkent en houdt rekening met het ethisch pluralistisch karakter van onze samenleving. Dit neemt niet weg dat we eigen standpunten innemen over bio-ethische kwesties. Uitgangspunten hierbij zijn humanistische waarden zoals vrijheid, zelfbeschikking, autonomie, gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. De Maakbare Mens is een vrijzinnig-humanistische beweging en is lid van deMens.nu.

   Met steun van de Vlaamse Overheid

Bekijk ook even dit:

Prijs De Maakbare Mens

Prijs De Maakbare Mens

Hoe is de Maakbare Mens ontstaan?

Lees verder
Wie is wie?

Wie is wie?

Je winkelmand is leeg.