Terug naar overzicht

Hoe is De Maakbare Mens ontstaan?

Op 4 oktober 1995 werd de Humanistisch Vrijzinnige Dienst (HVD) opgericht vanuit de fusie van het Humanistisch Instituut voor Massamedia vzw (HIMM), de Humanistische Werkgroep voor Conflictstudie vzw (HUWECO) en het Humanistisch Centrum voor Lectuurbegeleiding vzw (HVCL). Op 1 januari 2001 werd de Humanistisch Vrijzinnige Dienst erkend als organisatie binnen het sociaal-cultureel werk door het ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. De Humanistisch Vrijzinnige Dienst had als doelstelling het verstrekken van informatie, advies en documentatie en het begeleiden van activiteiten op het gebied van ethiek en samenlevingsontwikkelingen vanuit een vrijzinnig humanistische invalshoek. Bijzondere aandacht ging daarbij naar bio-ethische vragen in de gezondheidszorg.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerk in april 2003 werd de organisatie gescreend en omgebogen tot een nieuwe organisatie: De Maakbare Mens vzw. Onze aanvraag tot subsidiëring als socio-culturele beweging voor de beleidsperiode 2005-2009 werd in 2004, op basis van het ingediende beleidsplan, door de minister van Cultuur goedgekeurd. Gedurende de periode 2005-2009 lanceerden we campagnes en acties rond nieuwe medische en biotechnologische ontwikkelingen, gericht op een breed publiek. Hierbij werd heel wat kennis en ervaring opgedaan inzake de werking als socio-culturele beweging en inzake de thematiek.

Je winkelmand is leeg.