Terug naar overzicht

Reglement Prijs De Maakbare Mens

In 2020 reikt De Maakbare Mens vzw voor de 5de maal de Prijs De Maakbare Mens uit. Kent u een of meerdere mensen die de prijs dubbel en dik verdienen? Draag hen dan zeker voor!

Dit kan via onderstaand formulier, via mail naar info@demaakbaremens.org, telefonisch via 03 / 205 73 10 of per post naar De Maakbare Mens vzw, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen.

Lees hieronder de belangrijkste punten uit het reglement Prijs De Maakbare Mens:

Doelstelling van de Prijs

De Prijs De Maakbare Mens is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een of meerdere personen of organisaties die een waardevolle bijdrage leverden aan het publieke debat over nieuwe medische technologieën. Met de prijs huldigen we de laureaat en brengen we de maatschappelijke relevantie van het debat rond nieuwe medische technologieën onder de aandacht.

Voorwaarden voor kandidaten

  1. Kandidaten stellen zichzelf niet kandidaat, maar moeten worden voorgedragen.
  2. Enkel personen kunnen voorgedragen worden. Categorieën van mensen (bijv. beroepscategorieën) komen niet in aanmerking.

Procedure

Naar mensen en organisaties waarmee De Maakbare Mens vzw recent heeft samengewerkt, de nieuwsbriefabonnees, de volgers op onze sociale media en de bezoekers van de website van De Maakbare Mens vzw, en via de informatiekanalen van bevriende organisaties, wordt een oproep voor de kandidaatstelling voor de Prijs verspreid.

Uit de longlist van de ingezonden voorstellen wordt door een jury een laureaat gekozen.

Jury

De jury wordt samengesteld door het bestuur van De Maakbare Mens. De jury bestaat uit minstens vijf leden.

  • De voorzitter van De Maakbare Mens vzw
  • De laureaat van de vorige editie van de Prijs De Maakbare Mens
  • Een vertegenwoordiger van de vrijzinnige gemeenschap
  • Een medisch expert
  • Een bijzondere persoon uit de socio-culturele sector

De jury motiveert waarom de laureaat deze prijs verdient in het kader van de doelstelling van deze prijs en de missie en de waarden van De Maakbare Mens.

De prijs

De prijs is een kunstwerk, speciaal gecreëerd voor de laureaat, dat een raakvlak heeft met de waardevolle bijdrage die de laureaat leverde.

Stem hier

Je winkelmand is leeg.