Terug naar overzicht

Recensie ‘Als je kinderwens onvervuld blijft’

Door Gilberte Vandrise

Het vrij lijvige boek Als je kinderwens onvervuld blijft is gebaseerd op 10 jaar ervaring met kinderwensouders. De sobere boekomslag geeft de leegte weer die velen voelen als hun kinderwens niet vervuld wordt. In het voorwoord benadrukken de auteurs de ernst en de draagwijdte van dit probleem met één enkele zin: ’Een onvervulde kinderwens kruipt heel dicht op je huid, je identiteit, je status en je relatie(s).’ (blz. 7)
In onze maatschappij waarin alles mogelijk lijkt en we alles kunnen krijgen wat we willen is het voor velen onbegrijpelijk en/of onaanvaardbaar dat ze kinderloos blijven. De kinderwens wordt alsmaar intenser, de existentiële vragen indringender en de confrontatie met de omgeving groter. De noodzaak om professionele hulp in te roepen, dringt zich in de meeste gevallen reeds na korte tijd op.

In dit boek krijgt elke lezer, een kinderwensouder of iemand uit zijn omgeving, een overzicht van de oorzaken van het probleem en van de gevolgen ervan voor de betrokkenen. De auteurs beschrijven elk facet met de nodige aandacht in klare taal. Zij verhelderen de gevoelens van de betrokkenen zonder emotioneel te worden. Hoop, wanhoop, stress, ontgoocheling, vreugde en rouw krijgen allemaal een plaats in het boek.
De informatieve benadering van het onderwerp wordt ruimschoots aangevuld met concrete verhalen van wensouders en die laten de lezer niet onberoerd. Het besef over de mate waarin het kinderloos blijven een leven kan ondermijnen groeit naarmate het boek vordert. Het boek bevat ook heel wat concreet materiaal om kinderwensouders te begeleiden. Je zou het zelfs een werkboek kunnen noemen met persoonlijke vragen en invulruimte. De auteurs denken mee met de mensen voor wie ze het boek schrijven.

Shanti Van Genechten en Lode Godderis hebben met dit boek een heel overzichtelijk en volledig beeld neergezet van het wensouderschap, inclusief de niet-traditionele vormen van ouderschap – alleenstaande mama’s/papa’s, twee mama’s/papa’s. Wensouders die dit werk lezen, hebben niet langer het gevoel dat ze er alleen voor staan en buitenstaanders krijgen een diep inzicht in de gevoelens en in het schaduwverdriet waarmee de betrokkenen geconfronteerd worden. Vaak gaan zij gebukt onder gevoelens en verdriet die niet helemaal begrepen worden door de wereld rondom hen. De auteurs leggen in Als je kinderwens onvervuld blijft de vinger op de wonde waardoor elke wensouder bevestiging krijgt en waardoor elke betrokkene tot begrip en medeleven wordt bewogen.

Titel: Als je kinderwens onvervuld blijft
Auteur: Shanti Van Genechten en Lode Godderis
Boekinfo: www.lannoo.be
Verschijningsdatum: oktober 2019
ISBN 9789401461078
Recensent: Gilberte Vandrise
Beoordeling:

 

Gepubliceerd op 17-02-2020

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.