Terug naar overzicht

Recensie ‘Regels voor robots’

Ethiek in tijden van AI

Door Gilberte Vandrise

Recensie boek Regels voor robots van Katleen Gabriels

Titel: Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI
Auteur: Katleen Gabriels
Boekinfo: www.aspeditions.be
Verschijningsdatum: eind oktober 2019
ISBN  9789057186622
Recensent: Gilberte Vandrise
Beoordeling:

Katleen Gabriels, moraalfilosofe en gespecialiseerd in computerethiek, wil met haar boek Regels voor robots het groeiend belang van techniekethiek tonen in een toekomst waar AI een centrale plaats zal innemen.

In het eerste hoofdstuk, dat we als inleiding op het werk mogen beschouwen, werpt ze een licht op de inhoud van haar boek. Vanuit de vraag wat ethiek eigenlijk wel is, trekt ze de lijn door naar de macht en de verantwoordelijkheid van de makers van AI-systemen. Zij gaat op zoek naar antwoorden op de vraag of er ooit een morele machine/robot zal bestaan die het morele niveau van de mens misschien wel zal overstijgen. Zij toont ons hoe sterk de meningen hierover verdeeld zijn maar ze benadrukt wel heel duidelijk wat reeds bewezen werd nl. dat de kennis van techniekethiek niet alleen noodzakelijk is voor de makers ervan, maar ook voor gebruikers, burgers en de maatschappij in het algemeen (blz. 18).

Het uitgangspunt van het boek is intrigerend en spreekt de lezer meteen aan omdat iedereen, ook hij/zij, geconfronteerd wordt met de vooruitgang van AI en er eventueel ook slachtoffer van kan worden. Doorheen het hele boek wordt de lezer met ontelbare theorieën geconfronteerd die wijzen op een grote belezenheid van de auteur. De lezer krijgt zo ook een duidelijk beeld van de problematiek.

Het boek staat echter bol van citaten en bronverwijzingen. Bepaalde alinea’s vormen een aaneenschakeling van citaten, zonder persoonlijke verbinding of verwerking van de auteur. Het eigenlijke boek telt 125 bladzijden waarin naar 481 eindnoten verwezen wordt. Dit is enerverend veel (3,85 per bladzijde).
De persoonlijke visie van de auteur blijft zeer beperkt. De lezer moet die tussen de citaten door en doorheen de benadrukking van bepaalde theorieën oppikken, wat erg jammer is.
Het moet gezegd dat de auteur er in slaagt een erg volledig overzicht te geven van de problematiek aan de hand van vele voorbeelden, die ontwikkeld werden door andere auteurs en denkers. In dit opzicht is het boek ook veeleer gericht op de leek die geïnteresseerd is in het onderwerp en er nog niets over weet dan op geïnteresseerden met voorkennis.

In dit boek bevestigt Katleen Gabriels een aantal inzichten die bij de meeste mensen die over een gezond verstand beschikken, als normaal worden ervaren. De ontwikkeling van AI gebeurt echter vaak door grote, machtige bedrijven die erop uit zijn zoveel mogelijk winst te maken en om dit doel te bereiken, bereid zijn de rechten van de gebruikers te schaden.
Met kennis van techniekethiek door alle betrokken partijen kan het ontstaan van deze schade bewaakt en ingeperkt worden.

Krijg je de nieuwe recensies graag maandelijks per e-mail?
Abonneer je op de nieuwsbrief van De Maakbare Mens

Gepubliceerd op 29-06-2020

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.