Stamceldonatie: waar staan we nu?

Het Rode Kruis krijgt de grote toevloed aan kandidaat-stamceldonoren al een tijdje moeilijk gebolwerkt; dat brachten De Maakbare Mens vzw en Tomas Serrien onder de aandacht. Minister Onkelinx sprak daarop met het Rode Kruis en het Riziv. Waar staan we nu?

Tot nu zien we vooral (vage) beloften en onbeantwoorde vragen.

Een stand van zaken (23/01/2014)

Federale beleid stamceldonatie

Er lijkt wat te bewegen in het federale beleid rond stamceldonatie. De Maakbare Mens vzw en Tomas Serrien brachten onder de aandacht dat het Rode Kruis de grote toevloed aan kandidaat-stamceldonoren al een tijd moeilijk krijgt gebolwerkt. (De Morgen 18/04/2014) Deze situatie is met ‘Red Ed’ nog veel erger geworden. Enkele dagen nadat we de kat de bel aanbonden zat minister Onkelinx aan tafel met het Rode Kruis en het Riziv om te praten over de aanpak en het budget voor stamceldonatie. We zijn blij dat men op beleidsniveau het probleem erkent, maar is hiermee de kous af?

Engagement: elke registratie wordt verwerkt

Positief is het engagement van het Rode Kruis en de overheid om iedereen die zich aanmeldt als donor, en in aanmerking komt, ook werkelijk te typeren. Mensen die zich engageren worden zo tenminste niet meer aan het lijntje gehouden. We hopen dat daarmee de klachten van mensen die geen reactie kregen op hun online-registratie tot het verleden behoren.

Evaluatie van het beleid nog dit jaar

Ook positief is de intentie om het stamceldonorenbeleid nog dit jaar te evalueren. Een grondige evaluatie is inderdaad noodzakelijk. De voorwaarden die men stelt aan donoren, de wijze van typeren en het budget dat men wil vrijmaken voor stamceldonatie; allemaal punten die tegen het licht moeten gehouden worden.

Onbeantwoorde vragen

Ondanks enkele hoopgevende signalen blijft het toch vooral hangen bij intentieverklaringen terwijl er heel wat vragen onbeantwoord blijven. Wie zal bijvoorbeeld de kosten dragen van de (dure) typeringen van kandidaat-donoren? Is er een bovengrens in het aantal kandidaten dat men typeert? Worden mensen die een actie opzetten om stamceldonoren te werven terug gesteund? Zet men meer in op het aantrekken van jonge donoren en donoren uit specifieke doelgroepen, zoals de Afrikaanse gemeenschap?

Kentering

We hopen dat een kentering is ingezet. Tot nader order blijven we hiertegen protest aantekenen. De Maakbare Mens vzw blijft oproepen voor een klaar en humaan beleid inzake stamceldonatie.

 

Gepubliceerd op 23-01-2014
Je winkelmand is leeg.