Terug naar overzicht

Apps, stap voor stap

Burgers betrekken in de app-evolutie en bedachtzaam blijven, om baanbrekende zorg te kunnen leveren.

Publiek debat

Het goed inzetten van gezondheidsapps vergt van de burgers een goed aanvoelen van hoe de digitale wereld in elkaar zit. Dat aanvoelen kan worden gesterkt door het maatschappelijk debat rond gezondheidsapps te stimuleren met kritische vragen, goede informatie en een brede betrekking van burgers, stakeholders en beleidsmakers.

We gaan door een evolutie en de toekomst ziet er veelbelovend uit. Maar we moeten het stap voor stap aanpakken.

In een ideale wereld hebben app-ontwikkelaars een goed zicht op de bestaande noden en ontwikkelen ze hun apps in co-creatie met patiënten. Hij zou feedback krijgen van zijn gebruikers en verdere verfijning aanbrengen om tot een optimaal en verantwoord gebruik te komen. De app-ontwikkelaar neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar in de realiteit loopt het anders.

De overheid zal voor een stuk die rol moeten opnemen en als facilitator en evaluator moeten optreden. Dat vergt de inzet en betrokkenheid van een reeks overheidsinstanties op vlak van gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, sport en dit op diverse bevoegdheidsniveaus.

(Lees verder onder het citaat)

Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform

“De ontwikkeling van gezondheidsapps gebeurt best in co-creatie met de gebruiker, waarbij voldaan wordt aan alle randvoorwaarden van patiëntparticipatie. Dit wil zeggen dat patiënten van bij de start van de ontwikkeling betrokken moeten worden, zodat apps ook echt vanuit de noden en behoeften van patiënten kunnen worden gemaakt. In dit ontwikkelingsproces samen met de gebruikers is het belangrijk dat er duidelijke doelstellingen en verwachtingen gesteld worden, dat er geen vakjargon of afkortingen gebruikt worden, dat er rekening gehouden wordt met de voorkennis van de deelnemers, etc.

Educatie en sensibiliseren

Vandaag worden in het onderwijs cursussen mediawijsheid aangeboden. Dat is een prima poort tot informatieverstrekking over gezondheidsapps. Maar wie niet meer op de schoolbanken zit, valt uit de boot. Juist bij de oudere generaties zitten profielen met chronische ziekten waar gezondheidsapps ter ondersteuning van de zorg kunnen worden ingezet.

Sensibiliseringsacties zijn daarom nodig: De Maakbare Mens is trots hiertoe  haar steentje bij te dragen met tips, informatie en educatieve pakketten voor een verantwoord gebruik van gezondheidsapps.

De Maakbare Mens stelt voor om volgende componenten op te nemen in een meerjarenplan voor de verantwoorde inzet van gezondheidsapps:

Beleidsaanbevelingen #7
7.1Het aanreiken van informatie voor burgers. De Maakbare Mens ziet zich graag gesteund door de ministers van Cultuur, van Volksgezondheid, van Onderwijs en van Sport in het verder sensibiliseren over gezondheidsapps en in het ter beschikking stellen van pedagogisch materiaal o.a. voor schoolgaande jeugd, seniorenverenigingen en sporters.
7.2Het evalueren en opvolgen van de sensibiliseringsnoden bij de burgers. De goed gekende Digimeter van de Vlaamse overheid kan een nuttig instrument zijn om de effecten van de sensibilisering bij burgers in kaart te brengen. Het volstaat om enkele specifieke vragen over gezondheidsapps toe te voegen aan de bestaande vragen.
7.3Het faciliteren van trajecten van co-creatie tussen app-ontwikkelaar en gebruikers. Het Kenniscentrum Data en Maatschappij kan hierin een rol opnemen.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.