Terug naar overzicht

De app of de arts?

citaat focusgroep de app of de arts combinatie. De app of de arts.

Apps kunnen medische zorg aanvullen, maar niet vervangen.

Hoe slim een app ook ontwikkeld is, hij kan nooit een vertrouwensband met een zorgverlener vervangen. Misschien kunnen de gegevens die je verzamelt wel helpen zodat een consultatie vlotter kan verlopen.

  • Je zou ze kunnen gebruiken als externe geheugensteun om je arts te vertellen wat er zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan op gezondheidsvlak.
  • Of ze helpen de arts je parameters op te volgen als je een chronische aandoening hebt.
  • Misschien kunnen ze zelfs helpen om tot een diagnose te komen.

Ook zorgverleners zoeken

Gezondheidsapps of hun gegevens gebruiken binnen een consultatie vraagt van de patiënt en van de arts een aanpassing. Niet alleen gebruikers worden wel eens overvallen door de veelheid aan verschillende apps, dat geldt ook voor dokters. Ook zij zoeken naar een manier om ze zo goed mogelijk in te zetten. De impact van gezondheidsapps op hun praktijkvoering verdient aandacht. Maar de arts wordt nog niet meteen vervangen door de app.

enquete gezondheidsapps resultaten verwachtingen tegenover arts. De app of de arts.

Amper 13% heeft geen verwachtingen van de dokter als deze een gezondheidsapp adviseert. 87% heeft dat wél!

Wat belooft je app?

Niet alle apps zijn met de zelfde bedoeling ontwikkeld en niet elke app verhoudt zich op dezelfde manier tot je arts. Sommige apps doen niets meer dan registreren. Andere apps alarmeren ook. Nog anderen contacteren de zorgverlener indien nodig. Die laatste twee ondersteunen dus eigenlijk het arts-patiëntcontact. Sommigen beweren dat je door gezondheidsapps ook sneller naar de dokter gaat maar klopt dat?

Uit onze bevraging blijkt dat 83% van de deelnemers vindt dat het gebruik van een gezondheidsapp geen invloed heeft op hoe snel ze naar een dokter of zorgverlener gaan. 6% wacht langer om naar een arts te gaan. 9% gaat sneller naar een arts.

Het is belangrijk op voorhand precies te weten wat een app wel of niet voor je kan doen en je verwachtingen daaraan aan te passen. Dan is ook meteen duidelijk welke rol je arts en je eigen “gezond verstand” op zich zal moeten nemen.

Een gezondheidsapp vervangt geen professioneel medisch advies. Wie een medisch probleem heeft, zoekt in elk geval best een arts op.

De belofte van AI

Onder meer door gezondheidsapps beschikken we over ontzettend veel gezondheidsgegevens. Al die gegevens samen bieden natuurlijk grote mogelijkheden. Verwacht wordt dat het op een dag eenvoudiger en correcter zal zijn om een diagnose te stellen via miljoenen gegevens en het juiste algoritme, dan via een arts.

citaat focusgroep gezondheidsapps betere diagnoses meetbaar. De app of de arts.

Toch zullen zorgverstrekkers altijd nodig zijn. Zij zijn immers geschoold om de info te interpreteren en te communiceren naar de patiënt.

  • Gezondheidsapps vervangen geen zorgverleners.
  • Gegevens die je met je app verzamelt, kunnen je medisch traject ondersteunen.
  • Ook zorgverleners zoeken momenteel uit hoe ze apps goed kunnen inzetten in de zorg.
  • Belangrijk is te weten wat je app belooft te doen (en wat niet). Daar kan je je verwachtingen op afstemmen.
  • De verwachtingen voor artificiële intelligentie in de gezondheidszorg zijn torenhoog. Zal een algoritme betere diagnoses stellen dan een zorgverlener? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.