Terug naar overzicht

De app of de arts?

Hoe slim een app ook is ontwikkeld, hij kan nooit een vertrouwensband met een zorgverlener vervangen.

De gegevens die een app verzamelt kunnen wel helpen om een consultatie vlotter te laten verlopen of tot een diagnose te komen. Apps kunnen ook dienen als geheugensteun om je arts te vertellen wat er de afgelopen tijd is gebeurd op gezondheidsvlak. Of om je te helpen je parameters op te volgen als je een chronische aandoening hebt.

Apps kunnen medische zorg aanvullen, maar niet vervangen.

De app samen met je arts, dat is de beste combo. De combinatie van techniek en menselijkheid is de beste.

Uitspraak uit onze focusgroepen

Ook zorgverleners zoeken

Niet alleen gebruikers worden overvallen door de veelheid aan apps, dat geldt ook voor zorgverleners. Ook zij zoeken naar een manier om nieuwe technologie zo goed mogelijk in te zetten. De impact van gezondheidsapps op hun praktijkvoering verdient aandacht. Apps of hun gegevens gebruiken binnen een consultatie vraagt een aanpassing van de patiënt en van de arts.

Wat doet je app?

Niet alle apps zijn ontwikkeld met dezelfde bedoeling. En niet elke app verhoudt zich op dezelfde manier tot je arts.

  • Sommige apps registreren enkel,
  • Andere apps alarmeren ook
  • En sommige apps contacteren de zorgverlener indien nodig.

Vooral de laatste 2 ondersteunen het contact tussen arts en patiënt.

Wat verwacht je van je arts?

Het is goed om op voorhand te weten wat een app wel of niet voor je kan doen en je verwachtingen daaraan aan te passen. Dat maakt ook duidelijk welke rol je arts op zich moet nemen.

Wat verwachten wij van een arts als hij of zij een gezondheidsapps aanraadt? Vooral dat de arts onze gegevens bekijkt bij een volgende consultatie, dat blijkt uit onze bevraging. 33% verwacht ook dat een arts de gegevens checkt en ons contacteert bij risico’s.

De resultaten uit onze bevraging:

Sneller naar de dokter?

Sommigen beweren dat je door gezondheidsapps sneller naar de dokter gaat. Klopt dat?

Volgens onze bevraging gaat slechts 9% sneller naar een arts. 6% wacht net langer om naar een arts te gaan. De overgrote meerderheid (83%) vindt gezondheidsapps geen invloed hebben op hoe snel ze naar een dokter gaan.

Een gezondheidsapp vervangt geen professioneel medisch advies. Wie een medisch probleem heeft, zoekt in elk geval best een arts op.

De belofte van AI

Onder meer door gezondheidsapps beschikken we over ontzettend veel gezondheidsgegevens. Al die gegevens samen bieden grote mogelijkheden.

Verwacht wordt dat het op een dag eenvoudiger en correcter zal zijn om een diagnose te stellen via miljoenen gegevens en het juiste algoritme, dan via een arts. Toch zullen zorgverstrekkers altijd nodig zijn. Zij zijn immers geschoold om de info te interpreteren en te communiceren naar de patiënt.

Apps lijken veelbelovend voor betere diagnoses bij meetbare dingen, maar wat met psychologische zaken?

Uitspraak uit onze focusgroepen

Samengevat

  • Gezondheidsapps vervangen geen zorgverleners.
  • Gegevens die je met je app verzamelt, kunnen je medisch traject ondersteunen.
  • Ook zorgverleners zoeken momenteel uit hoe ze apps goed kunnen inzetten.
  • Het is goed te weten wat je app doet en wat niet. Daar kun je je verwachtingen op afstemmen.
  • De verwachtingen voor artificiële intelligentie in de gezondheidszorg zijn torenhoog. Zal een algoritme betere diagnoses stellen dan een zorgverlener? De toekomst zal het uitwijzen.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.