Terug naar overzicht

Euthanasie

Wat is euthanasie?

Euthanasie is de doelbewuste levensbeëindiging op vraag van een persoon door een ander.

Sinds 2002 heeft ons land een wet over euthanasie. Deze wet koppelt een aantal voorwaarden aan euthanasie. De patiënt moet:

  • Meerderjarig zijn of een wilsbekwame minderjarige met de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de wilsbekwame minderjarige patiënt.
  • Handelingsbekwaam (wilsbekwaam) zijn.
  • Ondraaglijk fysiek of psychisch lijden (de verruiming van de wet van 28/02/14 stelt dat er bij de wilsbekwame minderjarige sprake dient te zijn van ondraaglijk “fysiek” lijden).
  • Vrijwillig, duurzaam en aanhoudend de vraag tot levensbeëindiging stellen en voor de wilsbekwame minderjarige patiënt geldt bovendien “en met de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers”.
  • Een medisch uitzichtloze (ongeneeslijke) aandoening hebben:
    • Bij een terminale aandoening is er verplichte raadpleging van een tweede arts en voor de wilsbekwame minderjarige bovendien het verplichte advies van een kinder- of jeugdpsychiater of een psycholoog.
    • Bij een niet terminale aandoening is er verplichte raadpleging van een tweede én derde arts, en een maand wachttijd tussen het schriftelijk verzoek en de uitvoering van de euthanasie. Dit is uitsluitend van toepassing op meerderjarigen.

Een voorafgaande wilsverklaring is enkel geldig bij een onomkeerbare coma en niet van toepassing voor de wilsbekwame minderjarige.

Voor meer informatie: www.leif.be

Andere levenseindebeslissingen

Niet alleen euthanasie, maar ook orgaandonatie en je lichaam schenken aan de wetenschap zijn beslissingen bij het levenseinde die ons stof tot nadenken geven.

Orgaandonatie

Bij orgaandonatie sta je na je overlijden je organen af voor mensen die een nieuw orgaan nodig hebben en dus op de wachtlijst staan voor een transplantatie. Meer informatie over orgaandonatie.

Regelmatig vragen mensen ons of orgaandonatie na euthanasie mogelijk is. Dat is het geval. Meer informatie over orgaandonatie na euthanasie.

Onze brochure ‘Orgaandonatie na euthanasie’ (2016) kun je gratis downloaden via onze webwinkel.

Je lichaam schenken aan de wetenschap

Als je je lichaam aan de wetenschap schenkt dan gaat het naar een universiteit van jouw keuze waar het wordt gebruikt voor opleiding en onderzoek.

Meer informatie over het schenken van je lichaam aan de wetenschap.

Boeken over levenseinde en euthanasie

Over levenseinde en euthanasie zijn al heel wat boeken geschreven. Verschillende van deze boeken werden door onze recensenten besproken:

Zoals ik het wil

In 2016 organiseerde De Maakbare Mens in samenwerking met Vonkel een gespreksavond waarbij uitvaartverzorger Thierry Smet en uitvaartbegeleider Luc Sierens vanuit hun ervaring vertelden over het levenseinde.

Het verslag van ‘Zoals ik het wil’.

Palliatieve cultuur in de woonzorgsector

In 2017 organiseerde De Maakbare Mens in samenwerking met Vonkel een gesprek met dr. Koen Verhofstadt over palliatieve cultuur in de woonzorgsector. Dr. Verhofstadt is huisarts, coördinerend geneesheer van woonzorgcentrum Domino en consulterend arts bij Vonkel. Hij ging in op zaken zoals de vroegtijdige zorgplanning, negatieve wilsverklaring en de wet op de patiëntenrechten.

Het verslag van ‘Palliatieve cultuur in de woonzorgsector’.

Info of steun

www.leif.be

www.vonkeleenluisterendhuis.be

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.