Terug naar overzicht

Waardig sterven

De moderne geneeskunde biedt heel wat behandelingsmogelijkheden. In sommige gevallen betekent die behandeling dat men de pijn draagbaar maakt, dat men de voortgang van de ziekte probeert te vertragen, dat men een experimentele behandeling probeert of dat iemand kunstmatig in leven wordt gehouden.

De patiënt kan zich de vraag stellen of de behandeling, of verder leven nog zinvol is en waardig sterven kan een bekommernis worden. De beslissing over de medische behandeling ligt uiteraard bij de patiënt. De Belgische wet voorziet sinds 2002 onder bepaalde voorwaarden dat een patiënt kan kiezen voor het stopzetten of afzien van een behandeling of zelfs voor euthanasie.

Algemeen kan euthanasie worden omschreven als het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de patiënt. Euthanasie mag dus niet worden verward met het niet starten of het stopzetten van een behandeling, met palliatieve sedatie of hulp bij zelfdoding.

Onder welke voorwaarden is euthanasie mogelijk?

De patiënt moet een meerderjarige of een oordeelsbekwame minderjarige zijn, bewust en handelingsbekwaam op het moment dat hij/zij om euthanasie verzoekt en moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden.

Dat wil zeggen dat er sprake is van aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening.

Het verzoek moet vrijwillig, weloverwogen en herhaald gebeuren. Het euthanasieverzoek moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend zijn.

De arts moet bij de beslissing om tot euthanasie over te gaan een bepaalde procedure volgen, deze verschilt afhankelijk van het feit of de patiënt terminaal of niet-terminaal is, meerderjarig of minderjarig. Zo is er overleg met andere artsen en het verplegend team ingebouwd en is er bij niet-terminale patiënten een maand bedenktijd na het euthanasieverzoek.

Elke handelingsbekwame meerderjarige kan op voorhand een wilsverklaring opstellen voor het geval hij zijn wil niet meer kan uiten. Deze wilsverklaring zegt dat een arts euthanasie mag toepassen op een in de verklaring omschreven moment indien de patiënt niet meer in staat is om euthanasie te verzoeken.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.