Terug naar overzicht

De maakbaarheid van de mens

De mens is maakbaar. Zowel fysiek als mentaal kan een mens gekneed worden met behulp van technologieën, opvoeding, onderwijs en informatie.

De Maakbare Mens vzw focust zich op het fysiek ingrijpen op de mens met het gebruik van technologie. Het gaat meestal om medische technologie die gebruikt wordt om mensen te genezen, maar soms ook om de mens te veranderen of verbeteren. Dit is een uitgebreid en heel divers terrein. Er kan op microscopische schaal ingegrepen worden zoals met het testen en manipuleren van genen of het toepassen van stamcelbehandelingen. Of op grotere schaal zoals het gebruik van protheses, implantaten of een orgaantransplantatie. Het gaat hier dus om heel uiteenlopende technologieën die allemaal één kenmerk gemeen hebben: de fysieke mens kneden.

Altijd al geweest

De maakbaarheid van de mens is een gegeven, geen ideologie. De mens was al bij zijn ontstaan fysiek maakbaar. Primitieve werktuigen zoals stenen en kledij kan je zien als een onderdeel van de mens om die te verbeteren. Kledij maakt een mens beter bestand tegen koude. Een steen maakt een mens sterker en gevaarlijker voor vijanden en prooien. Controversiëler wordt het wanneer ingegrepen wordt op het lichaam zelf. Nog vrij onschuldig is het inbrengen van lenzen om beter te zien, maar het wordt al snel delicater als je iemands genen wijzigt, operatieve ingrepen uitvoert of implantaten in de hersenen inbrengt om persoonlijkheidskenmerken te wijzigen.

Vele houdingen

Wat wel een ideologie is, is het transhumanisme. Deze ideologie beschouwt het verbeteren van de mens als een morele deugd of plicht. In tegenstelling tot het reguliere humanisme dat de mens zoals die nu is centraal plaatst. Vaak zien transhumanisten het verbeteren van de mens als een verderzetting van de natuurlijke evolutie, waarbij we in de toekomst nog slimmer, sterker en gezonder zullen worden. Het transhumanisme is maar één houding tegenover de maakbaarheid van de mens. Een tegenovergestelde visie is het bioconservatisme, dat heel sceptisch staat tegenover fysieke ingrepen op de mens. Tussen het transhumanisme en het bioconservatisme bevindt zich een breed spectrum aan meningen en visies, waarbij de oordelen afhangen van de mate van ingrijpen, de gehanteerde technologie, de gevolgen voor latere generaties, de maatschappelijke en economische gevolgen

Opvallende ontwikkelingen

De Maakbare Mens volgt de ontwikkelingen op vlak van medische technologie op de voet en onderzoekt met welke ethische en maatschappelijke uitdagingen ze gepaard gaan. Daarover willen we mensen correct informeren en het maatschappelijk debat stimuleren.

Belangrijke thema’s voor De Maakbare Mens vzw zijn:

Je winkelmand is leeg.