Terug naar overzicht

Het tekort aan donororganen

De transplantatiegeneeskunde is een van de succesverhalen van de moderne geneeskunde. Er ging heel wat onderzoek aan vooraf en het was wachten tot de ontdekking van de afstotingswerende medicatie voor het echt een succes werd. Maar sinds de jaren ’70 is orgaantransplantatie een vrij veilige en meestal succesvolle ingreep. De overlevingskansen zijn goed en na een periode van revalidatie kan de patiënt meestal de draad van zijn gewone leven weer oppakken.

In 2016 vonden in België 903 transplantaties plaats. Die werden mogelijk gemaakt dankzij 434 donoren, na overlijden of bij leven.

Bij een transplantatie gaat men een ziek orgaan vervangen door een donororgaan. Orgaanschade kan verschillende oorzaken hebben: diabetes kan leiden tot ernstige nierschade, hepatitis C is een soort leverontsteking, mucoviscidose is een erfelijke en dodelijke aandoening aan de luchtwegen, enzovoort. In deze en andere gevallen kan een transplantatie een levensreddende uitweg bieden.

Vandaag kan men hart, lever, nieren, longen, pancreas, en een deel van de dunne darm succesvol transplanteren. In 2018 werd voor het eerst een baarmoeder getransplanteerd in België.

Naast organen kan een donor ook nog tal van weefsels doneren. Van de meeste donoren zijn niet alle organen en weefsels bruikbaar, maar in theorie kan één donor het leven van acht mensen redden door zijn organen te doneren en de levenskwaliteit van 75 andere personen verbeteren dankzij de donatie van weefsels.

De transplantatiegeneeskunde kampt met één groot probleem en dat is het tekort aan donororganen. Er zijn meer organen nodig dan er beschikbaar zijn. Men heeft het ook wel eens over de orgaanschaarste. Wie een transplantatie nodig heeft, komt hierdoor op een wachtlijst terecht. In 2016 wachtten 1288 personen op een of meerdere  donororga(a) n (en).

Helaas wordt er niet voor elke patiënt tijdig een geschikt orgaan gevonden. Er zijn patiënten op de wachtlijst die overlijden voor er een orgaan voor hen werd gevonden, en er zijn patiënten wiens gezondheidstoestand zodanig achteruit gaat dat ze van de wachtlijst worden gehaald omdat een transplantatie niet meer aangewezen is.

In België zijn de meeste organen die worden gedoneerd afkomstig van overleden donoren. Er overlijden dagelijks mensen, hoe kunnen we dan het tekort aan donororganen verklaren? Niet elke overledene komt in aanmerking als orgaandonor, verschillende factoren spelen een rol:

Je winkelmand is leeg.