Terug naar overzicht

Orgaandonatie bij leven

In België zijn de meeste donororganen afkomstig van overleden donoren. Maar voor niet levensnoodzakelijke organen is ook levende donatie mogelijk. Het gaat dan over een nier of een deel van de lever.

Door toegenomen medische kennis is het wegnemen van een van deze organen minder risicovol geworden. Dat, in combinatie met het tekort aan donororganen zorgt ervoor dat donatie bij leven de laatste jaren meer onder de aandacht komt en toeneemt.

Er wordt een register bijgehouden van alle donoren en ontvangers van een orgaan afkomstig van een levend persoon. Zo kan men later precies nagaan of er zich bij donor of ontvanger een complicatie voordeed naar aanleiding van de donatie.

Voorwaarden voor levende donatie

Leeftijd

De donor moet ouder dan 18 jaar zijn en in staat om zijn wil te uiten. Zoals bij elke medische ingreep moet men vrijwillig instemmen. Voor men een orgaan (segment) kan schenken moet men grondig door de arts geïnformeerd zijn en zich schriftelijk akkoord verklaren. Meestal gebeurt levende donatie tussen familieleden of vrienden maar de relatie tussen donor en ontvanger is, voor meerderjarigen, niet wettelijk bepaald. Minderjarigen kunnen enkel aan een broer of zus doneren.

Gezondheid

De donor moet in perfecte algemene gezondheid zijn. De ingreep brengt een aantal medische risico’s met zich mee die men door onderzoek vooraf wil minimaliseren. Daarom zullen mensen met een complexe medische situatie of voorgeschiedenis geweerd worden. Ook rokers of zwaarlijvige personen komen niet onmiddellijk in aanmerking omdat de ingreep voor hen grotere risico’s inhoudt.

Vrijwilligheid

Naast een grondig medisch onderzoek dringt ook een diepgaand gesprek zich op. Het is belangrijk dat de kandidaat-donor voldoende wordt voorgelicht over de operatie en er vrijwillig mee instemt. Een psycholoog verbonden aan het transplantatiecentrum zal nagaan of de donor niet onder emotionele of financiële druk staat om een orgaan af te staan.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.