Terug naar overzicht

Van patiënt tot donor

Wat gebeurt er precies vanaf het overlijden en hoe wordt men uiteindelijk donor? Veel mensen zijn bang dat het medisch team de strijd vlugger zal opgeven als iemand een kandidaat – donor is. Niets is minder waar. Elke arts heeft in de eerste plaats de plicht om zijn patiënt zo goed mogelijk te helpen. Hoe dan ook zal men in eerste orde alle middelen inzetten om het leven van de patiënt te redden en de vraag of iemand eventueel donor zou kunnen zijn, doet hier niets ter zake. Soms kan echter geen hulp meer baten. Pas als de hersendood officieel is vastgesteld, mag het medisch team iemand als potentiële donor beschouwen.

Wanneer de arts vermoedt dat iemand hersendood is, test hij dit grondig volgens een duidelijke procedure. De arts verzekert zich er eerst van dat de patiënt echt hersendood is en niet onderkoeld of onder invloed van verdovende middelen.

Dan schakelt men de beademingsmachine even uit om zeker te zijn dat er geen spontane ademhaling en reflexen meer zijn. Is dit het geval, dan doet men bijkomend onderzoek zoals een hersenscan. Op een hersenscan is met honderd procent zekerheid te zien of er nog hersenactiviteit is.

Het vaststellen van de hersendood gebeurt door drie onafhankelijke artsen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat ze niets te maken hebben met een eventueel daaropvolgende transplantatie. Elke arts moet de patiënt zelf nauwgezet onderzoeken en de bevindingen van het onderzoek invullen op een formulier.

Pas als de drie artsen tot de vaststelling gekomen zijn dat de patiënt hersendood is, kan men officieel een verklaring van overlijden opstellen. Als iemand overleden is en in aanmerking komt als donor, kijkt men na of de persoon een weigering of expliciete toestemming liet registreren. Daarna praat men met de naaste familie. Bij afwezigheid van een registratie peilt men bij de familie naar de wens van de overledene.

Indien de organen niet worden gedoneerd, wordt de beademingsmachine stilgelegd. In het andere geval zal men de ademhaling nog kunstmatig in stand houden tot na de uitname van de organen om beschadiging van het weefsel te voorkomen. De familie krijgt de kans om afscheid te nemen van de overledene voor het wegnemen van de organen.

Het wegnemen van de organen en het sluiten van het lichaam moeten uiteraard met veel respect gebeuren. Aan het lichaam is in principe niets te zien. Het kan nadien door familie en vrienden gewoon begroet worden. Ook de begrafenis of crematie kan volledig normaal verlopen volgens de wensen van de overledene en de familie.

Je winkelmand is leeg.