Terug naar overzicht

Het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid geniet internationale faam.

Dr. Gilbert Verbeken: Het brandwondencentrum werd opgericht na de grote brand in de Innovation in Brussel, in 1967. Er vielen toen 251 doden, en ruim 60 personen raakten gewond. Er was te weinig capaciteit en te weinig expertise om deze mensen met ernstige brandwonden goed te behandelen. In reactie hierop werden plannen gemaakt voor de oprichting van het brandwondencentrum. Enkele jaren later werd er ook een huidbank ingericht en in 1987 kwam daar de huidcultuurbank bij. De huidcultuurbank laat ons toe om huid te kweken.

Bij het kweken van huid vertrekken we vanuit cellen of stamcellen die worden gedoneerd. We kunnen bijvoorbeeld cellen halen uit de gedoneerde voorhuid van een pasgeboren jongetje. Dat kan een donatie zijn na overlijden of na een besnijdenis om medische redenen. Uit de voorhuid van één kind kunnen we voldoende cellen halen om er vele jaren mee te kweken, tot een oppervlakte van in totaal ongeveer 100 km² huid.

Nu nog steeds worden in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek de slachtoffers van ongevallen en van rampen opgevangen. Denk maar aan de slachtoffers van de aanslag in Zaventem. Ook oorlogsslachtoffers uit bijvoorbeeld Oekraïne komen hier terecht. Dat is een voordeel van het feit dat het om een militair hospitaal gaat. Er is de logistiek en expertise om patiënten over te vliegen vanuit oorlogsgebied of rampengebied. Meer dan 95% van alle patiënten, die verzorgd worden in het brandwondencentrum zijn burgers (en geen militairen).

Het centrum is één van de grootste en modernste van Europa.

Je winkelmand is leeg.