Terug naar overzicht

Stamceldonatie

Waarom doneren?

Om patiënten met stamcellen te kunnen behandelen, heeft men stamcellen nodig. Die stamcellen zijn afkomstig uit

Een donor vinden is niet makkelijk. Voor een succesvolle behandeling moet het weefseltype van de donor en de ontvanger voldoende overeenstemmen. Anders kunnen de stamcellen afgestoten worden. Als iemand een stamcelbehandeling nodig heeft, gaat men eerst na of er in het gezin een geschikte donor is. De kans dat het weefseltype tussen broers en zussen voldoende overeenstemt is 1 op 4.

Is er geen geschikte donor binnen het gezin, dan wordt het stamcelregister geraadpleegd. Daar worden de gegevens bewaard van alle kandidaat stamceldonoren.

Er zijn veel kandidaat donoren en dat is ook nodig. De kans op een goeie match tussen personen die geen familie zijn is 1 op 50 000. Via internationale samenwerking tussen weefselbanken heeft een patiënt toegang tot zo’n 31 miljoen mogelijke donoren. Dan nog is succes helaas niet verzekerd.

Het Rode Kruis roept vooral mensen met Noord-Afrikaanse, Centraal-Afrikaanse, Turkse of gemengde roots op om donor te worden. Donoren uit deze regio’s zijn ondervertegenwoordigd in de stamcelregisters waardoor het moeilijk is om voor sommige patiënten een donor te vinden met voldoende overeenstemming qua weefseltype. Voor 1 op 3 patiënten met niet-westerse roots wordt er geen geschikte donor gevonden.

Hoe verloopt de registratie?

Elke volwassene tussen 18 en 40 kan zich als stamceldonor registreren, op voorwaarde dat de donatie geen risico inhoudt voor donor en ontvanger. Registreren doe je door contact op te nemen met een  bloedtransfusiecentrum om te laten weten dat je donor wil zijn. Je zal worden uitgenodigd voor een gesprek en bloedafname.

Tijdens het gesprek krijg je meer informatie en kan je al je vragen stellen. Jij en een arts overlopen een medische vragenlijst om risico’s voor jezelf of voor de donor te vermijden. Je ondertekent een verklaring die stelt dat je donor wil zijn. Daarna wordt een bloedstaal afgenomen. Met dat staal bepaalt men het weefseltype.

Die gegevens komen dan in de databank van het stamcelregister. Als een patiënt stamcellen nodig heeft, wordt zijn weefseltype vergeleken met de gegevens in het stamcelregister en zoekt men een compatibele donor. Is er een match, dan contacteert men de donor spreekt men praktisch verder af wanneer donatie mogelijk is. Donatie gebeurt dus niet bij de registratie, maar pas als er een patiënt is die jouw stamcellen kan gebruiken.

Hoe verhoopt de donatie?

Elke donor wordt in principe slechts eenmaal gevraagd om te doneren.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.