Terug naar overzicht

Red een leven in drie stappen

Wil je iets levensbelangrijks doen? Registreer je als stamceldonor!

Dat kan in drie eenvoudige stappen:

1. Laat weten dat je bereid bent om stamceldonor te zijn

Laat weten dat je bereid bent om stamcellen te doneren. Je kan je aanmelden via een telefoontje of mailtje naar een van de donorcentra: je vindt de contactgegevens hier. Of via het online registratieformulier. 

Een medewerker van het donorcentrum dat je gekozen hebt, zal contact met je opnemen en je uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijg je informatie over stamceldonatie en kan je al je vragen stellen.

Na het gesprek kan je een bereidverklaring ondertekenen. Je bevestigt daarmee dat je bereid bent om stamcellen te doneren als er een patiënt is die met jouw stamcellen kan worden geholpen.

2. Laat bloed afnemen om je weefseltype te bepalen en neem samen met de arts van het donorcentrum een medische vragenlijst door

De volgende stap is de afname van een bloedstaal om je weefseltype te bepalen. Deze informatie is nodig om te weten voor wie jij een geschikte donor zou zijn. Een arts van het donorcentrum zal ook een medische vragenlijst met je doornemen.

De lijst peilt naar:

  • je algemene gezondheidstoestand,
  • medicatie die je eventueel neemt,
  • ingrepen of behandelingen die je onderging en
  • risicogedrag voor door het bloed overdraagbare infectieziekten.

Zo gaat men twee dingen na:

  • Stamceldonatie vormt voor jou geen medische risico’s en of
  • er is geen besmettingsgevaar voor de ontvanger.

Deze criteria zijn dezelfde als voor de bloedgevers, zij komen dus sowieso in aanmerking als stamceldonor.

Pas als dit in orde is, worden je naam en weefseltype opgenomen in het stamcelregister. Dat is eigenlijk een beveiligd computerprogramma waarin men de gegevens van alle geregistreerde donoren bewaart.

3. Leef je leven tot er misschien iemand kan worden geholpen met jouw stamcellen

Na stap 1 en 2 heb je alles gedaan wat je kon doen. Je bent nu geregistreerd als stamceldonor. Leef je leven en misschien krijg je ooit een telefoontje dat je iemands leven kan redden.

Als een patiënt stamcellen nodig heeft, zal men zijn/haar weefseltype vergelijken met de weefseltypes van alle geregistreerde donoren in het stamcelregister. Zo kan men nagaan wie een geschikte stamceldonor is voor die patiënt. Als jij dat bent, neemt een arts van het donorcentrum contact met je op.

Er volgt dan eerst een gesprek en een volledig medisch onderzoek. Op basis van de resultaten kan de donatie wel of niet doorgaan. Als alles kan doorgaan, wordt met jou afgesproken wanneer de donatie plaatsvindt.

Sommige geregistreerde stamceldonoren worden nooit gecontacteerd om te doneren, anderen krijgen na weken, maanden of jaren een telefoontje.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.