Terug naar overzicht

Informatie over stamcelonderzoek

Wereldwijd doen wetenschappers aan stamcelonderzoek.

Fundamenteel stamcelonderzoek

  • Hoe ontwikkelt een cel zich?
  • Welke biologische en chemische processen zitten hier achter?
  • Op welke manier groeit een embryo?
  • Welk mechanisme kan problemen (spontane miskramen bijvoorbeeld) verklaren?

Dit onderzoek heeft niet de bedoeling om rechtstreeks in de praktijk te worden toegepast. Het is een eerste stap. De inzichten over celbiologie kunnen meegenomen worden naar het klinisch onderzoek.

Klinisch stamcelonderzoek

  • Hoe kunnen we stamcellen, met alles wat we erover weten uit fundamenteel onderzoek, inzetten in de kliniek?
  • Hoe werkt medicatie in op een cel?
  • Hoe kunnen stamcellen ziekten voorkomen, vertragen of genezen?

Ondanks de grote mogelijkheden en verwachtingen zorgt het stamcelonderzoek voor controverse.

Voor onderzoek zijn vooral heel ‘jonge’ stamcellen interessant. Dat betekent, stamcellen die zich nog maar heel weinig hebben gespecialiseerd, die nog elke kant op kunnen. Embryonale stamcellen, dus. Meer nog dan stamcellen uit navelstrengbloed of uit het beenmerg geven zij inzicht in de ontwikkeling van een cel.

Het heikele punt is dat het oppikken van embryonale stamcellen het embryo zelf vernietigt. Belangrijk: het gaat hier over een groep van menselijke cellen (maximaal 12 dagen oud) en dus duidelijk niet om een foetus. Sommigen vinden dit alsnog geen goed idee.

In België is stamcelonderzoek met embryonale stamcellen wel toegestaan maar onder strikte wettelijke voorwaarden. De cellen moeten bijvoorbeeld worden opgepikt voor dag 12 van de celdeling. Het is verboden zomaar eender wie eender wat te laten onderzoeken. Een stamcelonderzoeker heeft een licentie en een goed(gekeurd) plan van aanpak nodig en moet aantonen waarom embryonale stamcellen werkelijk noodzakelijk zijn voor het onderzoek.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.