Terug naar overzicht

Informatie stamceltherapie

In de kliniek behandelt men vandaag een aantal bloedziekten, klierziekten en aangeboren aandoeningen met stamceltherapie. Soms kan men daarvoor de eigen stamcellen van de patiënt gebruiken maar in de meeste gevallen gebruikt men stamcellen van een donor. De donorstamcellen worden bij de patiënt in de bloedbaan gebracht. Daarna zoeken ze zelf hun weg in het lichaam en nemen ze de functie van afwezige of defecte cellen over.

Stamceltherapie is vandaag mogelijk voor een beperkt aantal aandoeningen. Voor heel wat andere ziekten is het wetenschappelijk onderzoek volop aan de gang. Bemoedigende mediaberichten over kleine doorbraken in het onderzoek wekken hoop bij patiënten en hun familie. Men vermeldt echter niet altijd dat het onderzoek vaak nog in een experimentele fase zit en dat het nog jaren kan duren vooraleer veilige toepassingen in de praktijk mogelijk zijn.

Een kleine online – zoekactie naar stamcelbehandelingen levert voor een heleboel aandoeningen resultaat op, maar niet alle behandelingen zijn even betrouwbaar. Wereldwijd zijn er dubieuze stamcelklinieken actief.

Ze spelen in op de (wan)hoop van patiënten en bieden stamcelbehandeling aan voor verschillende ziekten.

  • In een aantal gevallen gaat het om puur bedrog. Men gebruikt geen stamcellen maar een nepmiddel dat men laat doorgaan voor stamceltherapie. Daarvoor laat men zich stevig betalen.
  • Andere klinieken gebruiken wel stamcellen, maar ze verstrekken een behandeling waarvan nog niet wetenschappelijk is aangetoond of ze wel werkt. Vaak ontbreken de nodige testen om uit te maken of de behandeling efficiënt en veilig is.

De meeste van deze klinieken werken vanuit het buitenland, al is de informatie op hun website soms ook in het Nederlands beschikbaar. Allemaal doen ze grote beloftes en doen ze hun uiterste best om een betrouwbare indruk te wekken. Aan de lezer om kritisch te zijn. Wie twijfelt, legt het beter eerst even voor aan zijn arts.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.