Terug naar overzicht

Draagmoederschap

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen te wijten zijn aan een probleem met de baarmoeder waardoor het dragen van een kind moeilijk of onmogelijk is. In dat geval is draagmoederschap een optie. Ook vrouwen voor wie het doorlopen van een zwangerschap ernstige medische risico’s inhoudt of homoparen zouden beroep kunnen doen op een draagmoeder.

Bij draagmoederschap wordt het embryo ingeplant in de baarmoeder van een andere vrouw, zij volbrengt de zwangerschap en staat het kind af aan de wensouders. Er wordt een verschil gemaakt tussen hoog- een laagtechnologisch draagmoederschap.

Bij laagtechnologisch draagmoederschap zorgt de draagmoeder ook voor de eicel, deze wordt bevrucht met het sperma van de wensvader of een donor, via kunstmatige inseminatie of in-vitrofertilisatie. De draagmoeder is in dit geval dus ook eiceldonor. Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt de eicel van de wensmoeder bevrucht met het sperma van de wensvader via in-vitrofertilisatie, het resulterende embryo wordt bij de draagmoeder ingeplant.

Het verwekken en ter wereld brengen van een kind is een emotionele gebeurtenis. Bij draagmoederschap wordt een derde persoon bij dit proces betrokken. Draagmoederschap roept heel wat vragen op in verband met het afstaan van het kind, het verloop van de zwangerschap, het al dan niet toelaatbaar zijn van een vergoeding, de juridische afstamming enzovoort. Het is dan ook belangrijk om dit goed te omkaderen.

In België bestaat er vandaag geen wetgeving over draagmoederschap. Het is niet verboden maar er is ook geen juridisch kader voorzien. De voorbije jaren heeft onder andere de zaak rond baby D. aangetoond dat duidelijke afspraken noodzakelijk zijn. Er zijn in de loop der jaren al verschillende wetsvoorstellen gelanceerd en besproken in verband met draagmoederschap, maar tot vandaag heeft dit nog niet geleid tot een wet. Algemeen bestaat er consensus over het feit dat draagmoederschap geen commerciële aangelegenheid mag zijn, maar de meningen verschillen bijvoorbeeld over de vraag of de wensouders automatisch de ouders zijn van het kind bij de geboorte of nog een adoptieprocedure dienen te doorlopen.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.