Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen over embryodonatie

Algemene vragen

Wat is embryodonatie?

Bij embryodonatie geeft een vrouw die zelf in een fertiliteitstraject zit, haar “boventallige” embryo’s aan een andere vrouw/koppel met fertiliteitsproblemen.

Waarom zoekt men embryodonoren?

Een embryodonor kan een hulp zijn als

 • zowel de wensvader als de wensmoeder een vruchtbaarheidsprobleem
 • Als een alleenstaande vrouw met een kinderwens zelf geen eicellen heeft om te bevruchten.

Enkel eicel- of zaadceldonatie zal deze mensen niet helpen. Embryodonatie lenigt de nood aan zaadcel- en een eiceldonatie.

Praktische vragen

Hoe verloopt embryodonatie?

Normaal gebeurt embryodonatie nadat iemand zelf een fertiliteitstraject heeft ondergaan. Je onderging een hormonale behandeling waardoor men eicellen kon laten uitrijpen en bevruchten via een IVF-procedure. De embryo’s worden ingevroren om ze bij jezelf in te planten tot je kinderwens voldaan is.

Pas nadien komt embryodonatie aan de orde. Wie niet langer zelf een kinderwens heeft moet beslissen wat er zal gebeuren met de embryo’s die over zijn.

Er zijn 3 opties

 • Je doneert je embryo’s aan de wetenschap, dan kan men er fundamenteel onderzoek op doen, bijvoorbeeld over de vroegste ontwikkeling van embryo’s
 • Je laat de embryo’s vernietigen
 • Je doneert aan een andere vrouw / koppel met fertiliteitstraject

Eens je ingetekend hebt om je embryo te doneren, hoef je zelf niets meer te doen. Het fertiliteitscentrum is dan verantwoordelijk voor de verdere opslag, de opvolging en gebruik van het embryo.

Wat is IVF?

Bij IVF wordt de vrouw eerst hormonaal gestimuleerd om in 1 cyclus meerdere eicellen tot rijping te brengen. Die eicellen worden met een kleine ingreep weggehaald en in het laboratorium bevrucht met de zaadcellen. Zo ontstaan er een aantal embryo’s. Een van de embryo’s zal worden teruggeplaatst bij de wensmoeder in de hoop dat er een succesvolle zwangerschap volgt. De overige embryo’s worden bewaard en kunnen door het koppel gebruikt worden bij volgende pogingen om zwanger te worden.

Bij aanvang van de behandeling moet het koppel aangeven wat er met deze embryo’s mag gebeuren wanneer zij ze zelf niet meer nodig hebben.

 • Ze kunnen ervoor kiezen de embryo’s te laten vernietigen, ze kunnen
 • deze embryo’s schenken aan de wetenschap voor onderzoek of
 • ze kunnen de embryo’s doneren aan andere koppels met een onvervulde kinderwens. In dat laatste geval spreken we van embryodonatie.

Wie kan embryodonor zijn?

Een embryodonor is een vrouw die

 • Zelf een fertiliteitstraject ondergaat
 • Beschikt over overtollige embryo’s.

De toelatingsvoorwaarden om embryodonor te zijn, zijn dus precies dezelfde als die om een IVF-behandeling te ondergaan.

Het hangt er vooral vanaf hoe je eigen fertiliteitstraject verloopt, of je embryo’s kan doneren. Sommige vrouwen / koppels hebben er net genoeg om hun eigen kinderwens te vervullen. Anderen moeten beslissen wat ze met hun boventallige embryo’s mag gebeuren.

Is er een leeftijdsgrens?

Ja, die leeftijdsgrens loopt gelijk met de leeftijdsgrens van een fertiliteitsbehandeling. Zolang je de hormoonstimulatie mag ondergaan, kan je embryo’s doneren.

Je moet minstens 18 jaar en dus meerderjarig zijn om embryo’s te kunnen doneren.

De maximumleeftijd varieert tussen fertiliteitscentra, maar ligt in de buurt van 45 jaar.

Hoe word ik embryodonor?

Omdat embryodonatie per definitie in het kader van een fertiliteitstraject gebeurt, worden Potentiële donoren aangesproken in de fertiliteitscentra.

Voordat je aan je eigen fertiliteitstraject begint, onderteken je een verklaring waarin je de bestemming van je eventuele overtallige embryo’s kiest.

Je kan ook nadien nog beslissen dat je de bewaarde embryo’s wil doneren aan iemand met fertiliteitsproblemen.

Waar kan ik terecht?

Je kan voor embryodonatie terecht in de fertiliteitscentra verbonden aan de Vlaamse universitaire ziekenhuizen.

Brengt embryodonatie risico’s mee?

Net als de leeftijdsgrenzen zijn ook de risico’s van embryodonatie en je eigen fertiliteitsbehandeling volledig gelijklopend. Embryodonatie brengt evident geen enkel extra medisch risico met zich mee.

Uiteraard kan de ivf-behandeling zwaar zijn en complicaties met zich meebrengen, maar of je daarna wel of niet doneert, levert geen extra risico op voor de donor.

Hoe wordt beslist wie mijn embryo gebruikt?

Mensen die gebruik moeten maken van de hulp van een embryodonor worden op een wachtlijst geplaatst. Het principe is dat de langst wachtende het eerstvolgende beschikbare embryo krijgt.

Wat gebeurt er met het embryo na donatie?

Het wordt ontdooid en ingeplant bij de wensmoeder waar het hopelijk tot de geboorte van een gezonde baby leidt.

 Moet ik zelf moeder zijn?

Nee, op zich niet. Men zal wel kwaliteitscontrole op het embryo uitvoeren om de kans te vergroten dat het effectief tot een zwangerschap leidt.

Word ik betaald om embryo’s te doneren?

Nee. Donatie is altruïstisch en je wordt er dus niet voor betaald. Anderzijds is het ook gratis, dus je maakt op geen enkele manier extra kosten door te doneren.

Maatschappelijke vragen

Kunnen kinderen me later komen opzoeken?

In België is embryodonatie in principe anoniem. Dat wil zeggen dat noch de wensouders, noch de kinderen, jouw identiteit kennen. Donorkinderen kunnen je dus niet komen opzoeken (later).

Jij kent ook hun identiteit niet, de anonimiteit werkt dus in twee richtingen. Jij van jouw kant, kan de kinderen niet opzoeken.

Het fertiliteitscentrum beschikt wel over gegevens om te bepalen welk kind verwekt is dankzij welke donor, maar mag deze niet zomaar uitwisselen.

Hoeveel kinderen kunnen ontstaan uit mijn embryo’s?

Dit hangt er van af hoeveel embryo’s je kon doneren.  Uit 4 embryo’s kunnen meer baby’s groeien dan wanneer er maar 1 embryo is.

Meestal wordt per cyclus 1 embryo teruggeplaatst in de baarmoeder van de wensmoeder. De hoop is dat er een succesvolle zwangerschap volgt, maar dat is niet altijd het geval.

Hoeveel kinderen er uiteindelijk komen hangt dus af van het aantal embryo’s en ook van het verloop van innesteling en zwangerschap.

Heb ik verantwoordelijkheden tegenover het kind?

Als donor heb je geen verantwoordelijkheden ten aanzien van het kind of de kinderen die worden geboren uit jouw donormateriaal.

Voor de donatie onderteken je een verklaring waarmee je afstand doet van je embryo’s. Vanaf de donatie zijn de embryo’s niet meer van jou en de juridische verantwoordelijkheden van het ouderschap verschuiven.

De wensouders die met jouw embryo een kind krijgen, zijn vanaf het begin de wettelijke ouders van het kind en dragen alle verantwoordelijkheden, rechten en plichten die bij het ouderschap horen.

Is embryodonatie anoniem?

De wet op de medisch begeleide voortplanting stelt dat embryodonatie anoniem is. Dat betekent dat noch de wensouders, noch de kinderen die geboren worden, jouw identiteit kennen. Ze kunnen dus geen contact met je opnemen.

Jij als donor weet ook niet bij wie jouw donormateriaal wordt gebruikt.

Het fertiliteitscentrum heeft jouw gegevens wel voor het geval zich medische problemen zouden voordoen. Het fertiliteitscentrum mag die niet vrijgeven.

Wat betekent dat er ergens een kind opgroeit dat jouw erfelijk materiaal draagt ?

Wie overweegt om embryo’s te doneren, kan zich afvragen hoe het is om te weten dat er ergens een kind opgroeit dat jouw genen heeft. Je zal daar misschien op verschillende momenten in je leven aan denken. Dat is begrijpelijk.

Wij zien traditioneel een sterke link tussen ouderschap en de genetische band. Die associatie is diepgeworteld. Je merkt het in ons taalgebruik. We spreken vaak over de ‘biologische’ of ‘echte’ moeder bij adoptie. Iedereen kent het verhaal uit films of boeken: 2 kinderen worden verwisseld bij de geboorte en het is duidelijk dat de kinderen niet bij ‘hun ouders’ horen. We kennen een speciale betekenis toe aan de genetische band.

Genetische verwantschap heeft natuurlijk bepaalde gevolgen. Kinderen lijken qua uiterlijk en andere kenmerken op hun biologische ouders. Kinderen die geboren worden na embryodonatie zullen bepaalde eigenschappen met de donor delen.

Los daarvan is er op zich geen reden om een buitengewoon belang aan die genetische band toe te kennen.

Elk kind is het unieke resultaat van het samenkomen van een specifieke eicel en een specifieke zaadcel. Het is de combinatie van beide en de wisselwerking met de omgeving en de opvoeding die een kind maken tot wie het is.

Die genen die je doorgeeft, zijn dus maar een aspect uit een complex geheel. Embryo’s doneren lijkt dus zeker niet op een kind afstaan.

Ouders van een donorkind horen vaak van mensen uit de omgeving die niet op de hoogte zijn dat het kind op de mama lijkt. Dat is ook niet zo vreemd. Qua gedrag en interesses zal een kind sowieso heel wat overnemen van zijn ouders. Qua uiterlijk wordt er meestal op gelet dat kenmerken van de donor en de ouders overeenstemmen.

Ouderschap is een sociale rol die je op neemt. Ouderschap heeft te maken met opvoeding, liefde, de band die je opbouwt, de momenten die je deelt, de betrokkenheid die je voelt enzovoort. Deze rol nemen de wensouders op zich. Embryo’s doneren, doe je om anderen te helpen ouder te worden. Als donor ben je geen ouder.

Dat er ergens een kind rondloopt dat met jouw embryo is verwekt, betekent dat er ergens een kind opgroeit dat een aantal eigenschappen met jou deelt. Dat kind groeit op bij ouders die dankzij jou hun kinderwens vervullen en je daar dankbaar voor zijn.

Wat vertel ik mijn (toekomstige) partner?

Misschien spreekt embryodonatie je aan, maar weet je niet goed weet wat je partner daarover denkt. Misschien ben je nu alleenstaand en durf je de stap niet zo goed zetten omdat je denkt dat een toekomstige partner daar misschien problemen mee heeft. Dat zijn begrijpelijke bedenkingen.

 • Heb je een partner, dan is het belangrijk dat je het samen bespreekt.

Zet eerst voor jezelf op een rijtje hoe je erover denkt en begin er dan een gesprek over. Leg uit hoe je op het idee bent gekomen, waarom je zelf embryo’s zou willen doneren, waarom je eventueel twijfelt en luister naar de reactie van je partner. Hou er rekening mee dat jij misschien al even over het idee nadenkt, maar dat het voor je partner de eerste keer kan zijn dat hij of zij erover nadenkt.

 • Ook als je alleenstaand bent, is het begrijpelijk dat je je bedenkt wat een toekomstige partner erover zou denken. Misschien lijkt het voor je toekomstige partner een vreemde keuze. Dat kan je echter niet weten. De kans bestaat ook dat je toekomstige partner respect heeft voor je beslissing, het een goede daad vindt.

Hoe dan ook is het een beslissing die je zelf goed moet overwegen. Als je duidelijk weet wat jou drijft, zal je ook aan iemand kunnen uitleggen waarom je de beslissing hebt genomen.

Waarom zou ik doneren, er is nu al overbevolking?

Op 1 januari 2017 leefden ruim 7,5 miljard mensen op aarde en het lijkt erop dat het bevolkingsaantal de komende jaren zal blijven groeien. Zonder hier in detail in te gaan op de impact van de bevolkingsaangroei is het duidelijk dat dit een aantal vragen en maatschappelijke uitdagingen oplevert:

 • Zijn er voldoende grondstoffen om de mensen te voeden, te verwarmen en een aanvaardbare levenskwaliteit te bieden?
 • Hoe kunnen we de mondiale kloof tussen rijk en arm wegwerken?
 • Welke inspanningen zijn zinvol om de bevolkingsaangroei onder controle te houden?

Het bevolkingsprobleem is heel complex. Mensen die hun kinderwens niet op de conventionele manier kunnen vervullen, een kind ontzeggen op grond van dat probleem is niet rechtvaardig en zinloos.

 • onrechtvaardig omdat het deze personen een kind ontzegt. Die kinderwens is voor hen een belangrijk aspect van hun leven. In het kader van iets waar ze niet kunnen aan doen (fertiliteitsproblemen), door te verwijzen naar een probleem waar zij zelf niets aan kunnen verhelpen (overbevolking wereldwijd).
 • Zinloos ook, omdat het probleem van de bevolkingsgroei niet opgelost wordt door geen fertiliteitsbehandelingen met donorembryo’s meer uit te voeren.

Waarom zou ik doneren, men kan toch een kind adopteren?

Als je een kinderwens hebt, is een kind krijgen een heel belangrijke gebeurtenis. Als het vervullen van die kinderwens niet vanzelfsprekend is, rijzen veel vragen en emoties.

 • Willen we toch een kind of beslissen we om zonder kinderen verder te gaan?
 • Welke behandeling zien we zitten en welke niet?
 • Hoever willen we hierin gaan, 1 keer proberen, 2 keer of 3, …?
 • Maken we gebruik van donormateriaal zitten?
 • Of liever geen behandelingen en/of donormateriaal maar adoptie?

Iedereen zal bij deze vragen andere bedenkingen en gevoelens hebben.

 • De ene wil direct van start gaan met de behandelingen en alles doen om de slaagkans te vergroten. Iemand anders zal toch bedenkingen hebben bij de behandelingen, hoelang zal het duren, welke impact zal dit hebben op ons leven, werk, enzovoort.
 • De ene zal geen probleem hebben met het gebruik van donormateriaal als er maar een kindje komt terwijl de andere zich zal afvragen hoe dat dan is als je niet de biologische ouder bent van je kind.
 • De ene kan adoptie verkiezen boven een behandeling, iemand anders heeft er misschien altijd al van gedroomd om eens zwanger te zijn.

Het is duidelijk dat dit heel persoonlijke keuzes en beslissingen zijn die men weloverwogen moet maken.

Adoptie wordt vaak aangedragen als alternatief voor vruchtbaarheidsbehandeling. Meestal vanuit de veronderstelling dat het een makkelijkere en betere oplossing is. Adoptie is echter evenmin eenvoudig. Wie een kind wil adopteren, moet een hele procedure doorlopen. Bovendien zijn er ook voor adoptie lange wachttijden. Een adoptiekind kan een andere taal spreken, een andere culturele achtergrond hebben, speciale behoeften hebben, enzovoort. Dat zijn zaken die wensouders mee in overweging nemen bij het maken van de keuze hoe ze verder willen.

Adoptie is slechts een van de vele mogelijkheden waaruit men volgens zijn eigen gevoelens en overwegingen een keuze kan maken. Het is niet voor iedereen de keuze waar men zich het best bij voelt. Vast staat dat niemand anders die beslissing voor wensouders kan nemen.

Vind je jouw vraag niet terug in de lijst, geef ons dan een seintje. We helpen je graag verder en kunnen zo onze lijst vervolledigen. Stuur een mailtje naar info@demaakbaremens.org of 03/ 205 73 10

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.