Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen over embryodonatie

Algemene vragen

Wat is embryodonatie?

Bij embryodonatie schenkt een koppel dat een IVF-behandeling onderging, de embryo’s die ze zelf niet gebruiken aan een andere vrouw of koppel die een fertiliteitsbehandeling doorloopt.

Wanneer / Wie helpt embryodonatie?

Een embryodonor kan een hulp zijn als

 • … zowel de wensvader als de wensmoeder een vruchtbaarheidsprobleem hebben.
  Ze kunnen weliswaar beroep doen op een zaaddonor én een eiceldonor. Bij embryodonatie zijn de 2 geslachtscellen al aanwezig en is de bevruchting al gebeurd.
 • … een alleenstaande vrouw zelf geen eicellen (meer) heeft.
  Ook die vrouw moet strikt genomen op zoek naar een spermadonor en een eiceldonor, terwijl een donorembryo beiden bevat.

Wie beroep doet op embryodonatie, hoeft niet op zoek naar een eiceldonor en zaaddonor. Zo blijven donoreicellen en – zaadcellen beschikbaar voor vrouwen of koppels die slechts één van beide nodig hebben. 

Wat is het voordeel van embryodonatie?

Met de embryo’s die overblijven na jullie eigen fertiliteitsbehandeling, kunnen jullie anderen helpen die ook kampen met vruchtbaarheidsproblemen. In het bijzonder vrouwen of personen die een donoreicel en donorzaad nodig hebben.
De ontvanger van het gedoneerde embryo hoeft niet op zoek naar een zaaddonor en een eiceldonor.
Zo blijven meer zaad- en eicellen beschikbaar voor de vrouwen of koppels die maar één van beide nodig hebben.

Praktische vragen

Welke embryo’s kan je doneren?

Jullie kunnen enkel embryodonor zijn als jullie zelf een IVF-behandeling doorliepen.
Bij IVF worden eicellen en zaadcellen in het labo samengebracht. Dat resulteert in een aantal embryo’s die worden ingevroren. Hoeveel embryo’s teruggeplaatst worden hangt af van de leeftijd van de wensmoeder. Gewoonlijk gaat het om 1 embryo per cyclus. Zo wil men een zwangerschap tot stand te brengen.

Soms zijn niet alle embryo’s gebruikt als de vrouw / het koppel de behandeling stopzet, bijvoorbeeld omdat hun kinderwens vervuld is.
Die “overtallige” embryo’s kunnen gedoneerd worden.

Hoe verloopt embryodonatie?

Ieder(e) vrouw/koppel krijgt bij de start van een IVF-behandeling de vraag wat er met de “overtallige” embryo’s moet gebeuren.

Er zijn 3 opties:

 • Jullie doneren aan een andere vrouw / koppel in een fertiliteitstraject.
 • Jullie schenken jullie embryo’s aan de wetenschap. Men gebruikt ze dan om fundamenteel onderzoek op doen, bv. naar de vroegste ontwikkeling van embryo’s.
 • Jullie laten de embryo’s vernietigen.

Als jullie aangaven te willen doneren, worden jullie na 5 jaar opnieuw gecontacteerd om effectief te doneren. Op dat moment zijn enkele genetische, serologische en psychologische tests nodig om de donatie mogelijk te maken.

Er zit dus heel wat tijd tussen de eerste vraag over de bestemming van de embryo’s (bij de start van de behandeling), en het moment waarop jullie doneren. In de tussentijd kunnen jullie wel steeds jullie voorkeur wijzigen.

Waarom 5 jaar wachten?

Men wil er helemaal zeker van zijn dat mensen hun eigen fertiliteitstraject hebben afgerond alvorens de embryo’s aan een andere vrouw / koppel te schenken. Na 5 jaar is de kinderwens vaak voldaan en kan men echt een beslissing nemen over donatie.

Wie kan embryodonor zijn?

Een embryodonor is een vrouw of koppel dat

 • zelf een fertiliteitstraject ondergaat én
 • beschikt over embryo’s die ze zelf niet meer gebruiken.

Of jullie embryo’s kunnen doneren, hangt dus erg af van de vraag hoe jullie eigen fertiliteitstraject verloopt. Sommige vrouwen / koppels hebben er net genoeg om hun eigen kinderwens te vervullen. Anderen hebben er over.

Wie aangaf te willen doneren, moet op het moment van de donatie (5 jaar later) enkele extra (psychologische en genetische) tests ondergaan. Die tests zijn noodzakelijk om donatie mogelijk te maken.

Is er een leeftijdsgrens?

Ja, jullie moeten minstens 18 jaar zijn. De maximumleeftijd is dezelfde als die voor eiceldonoren, in de meeste centra is dit 35 jaar.

Hoe worden wij embryodonor?

Omdat embryodonatie enkel na een fertiliteitstraject gebeurt, krijgen potentiële donoren de vraag in hun fertiliteitscentrum wanneer ze zelf aan een fertiliteitsbehandeling beginnen.

Jullie ondertekenen een verklaring waarin jullie de bestemming van de eventuele overtallige embryo’s kiezen.

Embryo’s worden standaard vijf jaar bewaard. Zijn jullie na die termijn zelf nog in behandeling dan kan de bewaartijd eenmalig worden verlengd.

Wie koos voor embryodonatie, wordt na de vijf jaar bewaartijd gecontacteerd door het fertiliteitscentrum in verband met de donatie. Enkel als jullie op dat moment bijkomende medische tests en een psychologische screening doorlopen, kan de donatie doorgaan.

In de praktijk reageert niet iedereen die aangaf de embryo’s te willen doneren op de oproep van het fertiliteitscentrum. De tests kunnen dan niet doorgaan en de embryo’s worden jammer genoeg ook niet gedoneerd. Daardoor wordt niet het volle potentieel van embryodonatie benut.

Als jullie kiezen voor embryodonatie is het belangrijk te beseffen dat donatie enkel kan als jullie vijf jaar later bereid zijn om de bijkomende tests te ondergaan.

Brengt embryodonatie risico’s mee?

Embryodonatie brengt geen extra medisch risico met zich mee.

Uiteraard kan de IVF-behandeling op zich zwaar zijn en enkele complicaties met zich meebrengen maar de donatie nadien levert geen extra risico op.

Wat gebeurt er met het embryo na donatie?

Het wordt ontdooid en ingeplant bij de wensmoeder waar het hopelijk tot een zwangerschap en de geboorte van een gezonde baby leidt.

Moeten wij zelf ouders zijn?

Nee. Ook als jullie jullie fertiliteitsbehandeling stopzetten, zonder dat jullie zelf een kind kregen, kunnen de resterende embryo’s worden gedoneerd. Men zal wel een kwaliteitscontrole op de embryo’s uitvoeren om de kans te vergroten dat het effectief tot een zwangerschap leidt.

Worden we betaald om embryo’s te doneren?

Nee. Donatie is altruïstisch en jullie worden er dus niet voor betaald. Het is ook gratis, dus jullie maken geen kosten door te doneren.

Algemene vragen

Is embryodonatie anoniem?

In België is embryodonatie bij wet anoniem. Dat betekent dat het fertiliteitscentrum geen gegevens vrijgeeft van donors en ontvangers. In de praktijk kan de identiteit van embryodonoren worden achterhaald door middel van genealogische / genetische databanken.

Hoeveel kinderen kunnen ontstaan uit onze embryo’s?

Dat hangt af van het aantal embryo’s dat jullie doneerden. Elk embryo kan in principe leiden tot de geboorte van een kind.

Meestal wordt per cyclus 1 embryo teruggeplaatst in de baarmoeder van de wensmoeder. De hoop is dat er een succesvolle zwangerschap volgt, maar dat is niet altijd het geval.

Hoeveel kinderen er uiteindelijk geboren worden, hangt dus af van
* Het aantal embryo’s
* Het verloop van innesteling en zwangerschap

Hebben wij verantwoordelijkheden tegenover het kind?

Als donor hebben jullie geen verantwoordelijkheden ten aanzien van het kind of de kinderen die worden geboren uit jullie embryo’s.

Vanaf het ogenblik van de werkelijke donatie, verschuiven de juridische verantwoordelijkheden van het ouderschap naar de wensouders.

De wensouders die met jullie embryo een kind krijgen, zijn vanaf het begin de wettelijke ouders en dragen alle verantwoordelijkheden, rechten en plichten die bij het ouderschap horen.

Vind je jouw vraag niet terug in de lijst, geef ons dan een seintje. We helpen je graag verder en kunnen zo onze lijst vervolledigen. Stuur een mailtje naar info@demaakbaremens.org of 03/ 205 73 10

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.