Terug naar overzicht

Vruchtbaarheid: IVG versus klonen

Met IVG kan men eicellen en zaadcellen maken uit een andere lichaamscel, bijvoorbeeld een huidcel. Op die manier kunnen personen die zelf geen bruikbare eicellen of zaadcellen hebben, toch helpen om een genetisch eigen kind te krijgen.

Solo IVG

IVG maakt het in principe mogelijk dat een persoon zich voortplant met zichzelf. In theorie zou een vrouw met behulp van IVG een zaadcel kunnen laten maken. Met die zaadcel zou een van haar eigen eicellen bevrucht kunnen worden. Voor een man zou een eicel gemaakt kunnen worden die kan worden bevrucht met een van zijn zaadcellen.

Kloneren

De technkiek van het kloneren waarmee het schaap Dolly werd gemaakt, zou in principe ook kunnen gebruikt worden om mensen te helpen bij het vervullen van hun kinderwens. Er wordt dan een kloon gemaakt van een van de wensouders. Dat is reproductief kloneren. Bij klonen is het kind genetisch identiek aan de ouder wiens cel is gebruikt.

Kloneren doet men door een eicel te ontdoen van zijn kern. Uit een (huid)cel van de persoon die men wil kloneren haalt men de celkern. Die celkern transplanteert men naar de eicel. Die eicel wordt ingebracht in de baarmoeder waar hij verder kan ontwikkelen tot een baby. De baby zou genetisch identiek zijn aan de persoon die de celkern heeft geleverd.

Reproductief kloneren is in België verboden.

De kloneertechniek mag wel worden gebruikt in het kader van onderzoek of medische behandelingen, men spreekt dan over therapeutisch kloneren. Met therapeutisch kloneren maakt men stamcellen, maar het leidt niet tot de geboorte van een mens. Therapeutisch kloneren mag wel.

Zijn solo IVG en kloneren een aanvaardbare manieren om een kinderwens te vervullen? Bijvoorbeeld voor alleenstaanden?

Wat zegt het burgerpanel?

IVG met twee

Als we het hebben over IVG met twee personen dan hebben alle deelnemers duidelijk een positievere houding tegenover IVG dan tegenover kloneren.

Over IVG wordt gezegd dat het de natuur een duwtje in de rug geven is, om mensen aan genetisch eigen kinderen te helpen.

Het is als IVF, maar dan nog iets complexer.

Kloneren

Kloneren roept heel andere ideeën op dan IVG:

  • dr. Frankenstein
  • Dolly,  ‘en dat is niet zo goed afgelopen’
  • zelfverheerlijking
  • science fiction

IVG klinkt vertrouwder, er is nog altijd een zaad- en een eicel nodig, het roept het beeld op van een baby. Bij kloneren denkt men niet aan een baby, maar aan obscure beweegredenen van de persoon die zich laat kloneren.

Een deelnemer vatte het als volgt samen:

IVG is de natuur een handje helpen, kloneren is spelen met de natuur

Solo IVG

Solo IVG roept niet dezelfde negatieve associaties op dan kloneren, maar toch staat men hier ook eerder afwijzend tegenover. Het wordt de ultieme inteelt genoemd.

Bij solo IVG zal het kind van sommige chromosomen twee identieke kopieën hebben, dat vergroot sterk het risico op zeldzame recessieve aandoeningen. Bij klonen stelt dit probleem zich niet.

De informatie dat solo IVG meer risico’s zou inhouden dan reproductief kloneren, wekt vooral veel verbazing op.

Besluit

Het idee dat iemand zich op zijn eentje voortplant kan op zeer weinig bijval rekenen, ongeacht of het nu via solo IVG of via kloneren zou zijn.

De deelnemers stellen vast dat ze een veel negatiever beeld hebben van kloneren dan van (solo) IVG. Ze wijten dit aan het feit dat ze IVG leerden kennen als een manier om de kinderwens te vervullen, terwijl ze kloneren daar niet mee in verband brengen en het vooral kennen via media en sensationele verhalen.

Ze stellen ook vast dat het feit dat ze over IVG werden geïnformeerd een rol speelt, en dat ze over kloneren weinig of geen betrouwbare kennis hebben. Dat kloneren minder risicovol zou zijn, had niemand gedacht.

De deelnemers geven aan dat de informatie hun initiële houding tegenover de technieken wel beïnvloedt.

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.