Terug naar overzicht

Kinderen krijgen na de menopauze

Na de menopauze is een vrouw onvruchtbaar, haar voorraad eicellen is uitgeput.

Met IVG zou uit een huidcel nog een eicel kunnen worden gemaakt. De vrouw zou dan via een IVF-behandeling zwanger kunnen worden en haar kinderwens alsnog vervullen.

Zo wordt het voor vrouwen dus mogelijk om ook na de menopauze nog genetisch eigen kinderen te krijgen.

Vandaag is er in ons land een leeftijdsgrens voor vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

Een belangrijke factor daarbij is dat met de leeftijd ook de kwaliteit van de eicellen daalt. Dat brengt grotere risico’s met zich mee op bepaalde aandoeningen of complicaties. Met IVG valt dit in principe weg en kunnen er nieuwe, jonge eicellen worden gemaakt. Al zal uit onderzoek nog moeten blijken of dit daadwerkelijk het geval is.

Tot op welke leeftijd vinden we het aanvaardbaar dat vrouwen moeder worden?

Wat vindt het burgerpanel?

Mag IVG worden gebruikt om vrouwen na de menopauze te helpen om hun kinderwens te vervullen?

Let op, we hebben het hier niet over vrouwen die op jonge leeftijd vervroegd in de menopauze terechtkomen.

Een grote meerderheid vindt dat IVG niet mag worden toegepast om vrouwen na de menopauze te helpen bij het vervullen van hun kinderwens. De enige uitzondering die gemaakt wordt, is voor vrouwen die om medische redenen hun kinderwens pas op latere leeftijd kunnen vervullen.

Het belangrijkste argument is de grote generatiekloof tussen ouder en kind, en de gevolgen daarvan:

  • op oudere leeftijd is het opvoeden van een kind sowieso zwaarder
  • je mama lijkt je oma, een extra belasting waar het kind mee moet omgaan
  • de zorg-rol kan snel omdraaien waardoor het kind eerder voor de ouder zorgt dan omgekeerd
  • zal de ouder er lang genoeg zijn, lang genoeg fit zijn om voor het kind te zorgen?

Er rijzen ook vragen over de impact van een zwangerschap op het lichaam van een oudere vrouw.

Dat een vrouw na de menopauze dit zou doen, wordt als egoïstisch ervaren.

Er wordt verwezen naar adoptie als alternatief, maar ook daarvoor bestaat in de praktijk een leeftijdsgrens.

Dat IVG na de menopauze niet aanvaardbaar is omdat dit tegen de natuur ingaat, wordt verworpen. Ook homokoppels en lesbische koppels kunnen zich niet voortplanten zonder medische hulp, en bij hen is er weinig of geen bezwaar tegen IVG.

Is een leeftijdsgrens wenselijk?

Over de vraag hoe een leeftijdsgrens moet worden vastgelegd, zijn de meningen verdeeld.

De meeste deelnemers zijn voorstander van een vastgestelde leeftijdsgrens, maar over waar die grens moet liggen is er minder eensgezindheid. Dit varieert van 40 tot 55 jaar. Een vaker voorkomend voorstel is om dezelfde leeftijdsgrens te gebruiken dan die voor IVF.

Anderen vinden dat er situatie per situatie moet worden gekeken of vrouwen nog in aanmerking komen voor een vruchtbaarheidsbehandeling. De ene persoon is langer energiek dan de andere, en ook andere factoren zoals het hebben van een (jongere) partner of een sociaal netwerk kunnen meespelen.

Iedereen is het erover eens dat mensen op oudere leeftijd bewuster kunnen kiezen voor een kind, en dat dit ook positieve gevolgen kan hebben. Maar dit is geen reden om het wel toe te laten, men schat het risico op problemen voor het kind en voor de ouder groter in.

Besluit

De belangrijkste conclusie van de deelnemers is dat het belang van het kind moet primeren boven de kinderwens van de ouders. Bij een zwangerschap na de menopauze zijn er zo veel bedenkingen zowel over de impact op de ouder zelf, als voor het kind dat men het niet aanvaardbaar vindt. Hoe moet worden bepaald waar de leeftijdsgrens ligt, daarover is er geen eensgezindheid.

 

Bekijk ook even dit:

Je winkelmand is leeg.