Verslag | Wetenschapscafé Gent: geld en gezondheid

door Annie Hoogstoel, vrijwilliger bij De Maakbare Mens

Ik ben een trouwe bezoeker van het wetenschapscafé in Gent. De onderwerpen zijn zeer divers en worden telkens uitgediept door boeiende sprekers. Begin februari ging het over “Geld en gezondheid – Een slecht huwelijk?”

Eén van de sprekers was onze voorzitter Ignaas Devisch. Hij ging in dialoog met Lieven Annemans die o.a. gezondheidseconomie doceert aan de UGent.

De moderator, Reinout Verbeke, startte met een vraag over zijn eigen gezondheidsstatus : verdwijnende haarlijn, artrose in de knie door te voetballen, BMI 26. Moet hij zich zorgen maken?

Ignaas Devisch legde uit dat de definitie van gezondheid veranderd is. We leven in een over gemedicaliseerde samenleving vb.  psychosociale “disorders”, depressie, ADHD…. We vinden nu dat een medisch probleem moet opgelost worden met een medicijn en onze cultuur vergemakkelijkt deze stap.

Lieven Annemans voegde toe dat het Belgisch gezondheidssysteem heel goed is door de korte wachttijd maar het heeft wel de neiging tot overbehandeling. De betaling gebeurt immers per prestatie en leidt op die manier tot teveel onderzoeken en operaties. De ziekenhuizen zouden dus meer patiëntgericht moeten zijn en de commerciële logica mag niet domineren. In de praktijk is er vermenging van commerciële logica en wetenschappelijk onderzoek.

Even een persoonlijke opmerking tussendoor :mijn zus woont in Engeland en zou qua gezondheidszorg meteen terug willen naar België, terzelfdertijd lees ik  nu net in de krant dat in Engeland de dokters uit tal van klinieken staken wegens de hoge werkdruk en het relatief laag loon dat ze hiervoor krijgen. Evenwicht blijft dus overal en altijd belangrijk!

Annemans beklemtoont dat we moeten investeren in gezondheid : hoe gezonder de maatschappij, hoe beter voor iedereen.

Devisch merkt op dat een ethisch debat steeds nodig blijft, zodat we niet de neiging krijgen om te stigmatiseren. Het is bv. zo dat mensen met een hoge opleiding meestal langer gezond blijven en minder ongezond gedrag vertonen. Dit geeft dan bv. miscommunicatie bij arme mensen zoals bij drankzucht .Het is waarschijnlijk makkelijker een goed gedrag te vertonen als je weinig of geen financiële problemen hebt.

Devisch en Annemans besluiten dat in elk geval gezonde keuzes makkelijker moeten gemaakt worden dan ongezonde hieruit volgt:  als er suikertaks komt dan meteen 10 of 20%

Het café eindigt zoals gewoonlijk met een open vragen ronde.

Er kwamen nogal wat vragen over het globaal medisch dossier o.a. ook dat ondanks dit dossier sommige ziekenhuizen onnodige onderzoeken opnieuw doen. Annemans licht toe dat er vanaf 2019  een e-health zal zijn die toelaat dat alle systemen geconnecteerd worden , geen gezondheidsprobleem dus maar wel een softwareprobleem.

Een tweede groep vragen hadden betrekking op onze privacy. Als al onze data worden gedeeld, is het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering dan ook op de hoogte van al onze gezondheidsdetails? Ignaas Devisch bevestigt dat het een moeilijk onderwerp blijft  en dat we alert moeten blijven zodat we via onze gegevens niet worden beloond of gestraft. Sociale zekerheid moet in de eerste plaats solidariteit blijven. Doelstellingen veranderen hierdoor: het ziekenfonds wordt meer en meer een zorgmakelaar, de huisarts wordt meer en meer gezondheidscoach.

Het was een interessante avond, een drankje achteraf en een praatje met de sprekers maakte het gezellig. Na het debat vertrok onze voorzitter nog naar Nijmegen, drukke agenda dus.

2 februari 2016

Gepubliceerd op 15-02-2016
Je winkelmand is leeg.