Terug naar overzicht

Belangrijke informatie voor onze vrijwilligers

Hier vind je een overzicht van alle belangrijke informatie waar je als vrijwilliger op de hoogte over dient te zijn.

Missie van De Maakbare Mens vzw

De Maakbare Mens werkt kritisch rond technieken die de mens kunnen veranderen, genezen en verbeteren. We stellen mensen in staat om geïnformeerde keuzes te maken over de maakbaarheid van hun leven. We willen baanbrekend zijn in het ethisch en maatschappelijk debat over de maakbaarheid van de mens om voor iedereen de kansen op een kwaliteitsvol leven te bevorderen. De Maakbare Mens is een vrijzinnig-humanistische beweging met een pluralistische werking. Je kan hier onze visie lezen.

Contactgegevens van De Maakbare Mens vzw

Je kan alle contactgegevens van De Maakbare Mens vzw hier raadplegen. De verantwoordelijke voor de vrijwilligers, Laure, kan je mailen op laure.demarre@demaakbaremens.org of bellen op 03 205 73 13.

Verzekering en aansprakelijkheid

De Maakbare Mens vzw is aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken aan derden bij het verrichten van het vrijwilligerswerk tenzij de schade het gevolg is van bedrog of zware fout van de vrijwilliger. Bij bedrog of zware fout blijft de vrijwilliger zelf aansprakelijkheid. Bij een lichte fout is de vrijwilliger enkel aansprakelijk als dat bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Vergoedingen voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk gebeurt onbezoldigd. Wel kan een forfaitaire onkostenvergoeding gegeven worden, aangevuld met verplaatsingsonkosten.

Voor forfaitaire vrijwilligersvergoeding gelden strikte voorwaarden. Als vrijwilliger heb jij de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat deze voorwaarden worden nageleefd. De voorwaarden zijn:

  • Je mag jaarlijks niet meer dan € 1.388,40 aan forfaitaire vrijwilligersvergoedingen ontvangen (t.e.m. 31/12/2019). Niet alleen van De Maakbare Mens vzw, maar van alle organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht.
  • Per dag mag je niet meer dan € 34,71 aan forfaitaire vrijwilligersvergoedingen ontvangen (t.e.m. 31/12/2019).
  • Je mag de forfaitaire vrijwilligersvergoeding niet combineren met een reële onkostenvergoeding. Ook niet bij andere organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht. Zowel bij ons als bij andere organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht, doe je beroep op het systeem van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding. Indien het niet mogelijk is om bij andere organisaties je te beroepen op forfaitaire vrijwilligersvergoeding, kan eventueel bij uitzondering overgestapt worden op het systeem van de reële onkostenvergoeding.
  • De forfaitaire vrijwilligersvergoeding kan wel aangevuld worden met een verplaatsingsvergoeding in de vorm van een reële onkostenvergoeding, tot maximum 2000 km per jaar. Verplaatsingen met het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Voor verplaatsingen met de wagen, motorfiets of bromfiets geldt een tegemoetkoming van € 0,3573 per kilometer (t.e.m. 30 juni 2019).

Geheimhoudingsplicht

Artikel 458 van het Strafwetboek stelt:

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank.

Personen die bij De Maakbare Mens vzw vrijwilligerswerk verrichten, dienen rekening te houden met dit artikel.

Bijzondere regeling voor mensen met een leefloon, een uitkering van de RVA, een ziekte- of invaliditeitsvergoeding, gehandicapten met een inkomensvervangende tegemoetkoming, gepensioneerden en ambtenaren

Voor mensen die in een bijzondere situatie verkeren, kunnen extra voorwaarden gelden. Dit zijn de volgende.

Leefloon

Trek je een leefloon, dan ben je verplicht aan je OCMW-dossierbeheerder te melden dat je vrijwilligerswerk gaat verrichten.

RVA-uitkering

De Maakbare Mens vzw heeft van de RVA een algemene toelating voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die een werkloosheidsuitkering of een brugpensioen ontvangen van de RVA, hoeven geen toestemming te vragen aan de RVA om vrijwilligerswerk te mogen verrichten. Enkel voor uitzonderlijk vrijwilligerswerk dient dit te gebeuren.

Ziekte- of invaliditeitsuitkering

Wanneer je een ziekte- of invaliditeitsuitkering trekt, heb je eerst toestemming nodig van je arts om vrijwilligerswerk te mogen verrichten. Je arts bepaalt of het vrijwilligerswerk verzoenbaar is met je gezondheidssituatie.

Ambtenaren

Een ambtenaar die vrijwilligerswerk wil verrichten, moet toestemming vragen aan zijn / haar hiërarchische overste.

Gepensioneerden gehandicapten met een inkomensvervangende tegemoetkoming

Zij hoeven geen toestemming te vragen.

Je winkelmand is leeg.