Terug naar overzicht

Belangrijke informatie voor onze vrijwilligers

Hier vind je een overzicht van alle belangrijke informatie waar je als vrijwilliger op de hoogte over dient te zijn.

Missie van De Maakbare Mens vzw

Dankzij nieuwe medische technologie kunnen we onze gezondheid en levenskwaliteit steeds meer verbeteren. Tegelijk leiden ze tot nieuwe bezorgdheden, vragen en keuzes. Wij informeren over de mogelijkheden en risico’s, zodat je keuzes kunt maken die jou en anderen ten goede komen.

We stimuleren het publiek debat over het gebruik van deze technologieën, met waarden als autonomie, solidariteit en gelijkheid als uitgangspunt. We streven naar een weloverwogen beleid in een ruimdenkende en begripvolle samenleving.

De Maakbare Mens is een vrijzinnig-humanistische beweging met een pluralistische werking. Je kan hier onze visie lezen.

Contactgegevens van De Maakbare Mens vzw

Je kan alle contactgegevens van De Maakbare Mens vzw hier raadplegen. De vrijwilligersverantwoordelijke, Cassandra, kan je mailen op cassandra.berwouts@demaakbaremens.org of bellen op 03 205 73 13.

Verzekering en aansprakelijkheid

De Maakbare Mens vzw is aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken aan derden bij het verrichten van het vrijwilligerswerk tenzij de schade het gevolg is van bedrog of zware fout van de vrijwilliger. Bij bedrog of zware fout blijft de vrijwilliger zelf aansprakelijkheid. Bij een lichte fout is de vrijwilliger enkel aansprakelijk als dat bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Vergoedingen voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk gebeurt onbezoldigd. Wel kan een forfaitaire onkostenvergoeding gegeven worden, aangevuld met verplaatsingsonkosten.

Voor forfaitaire vrijwilligersvergoeding gelden strikte voorwaarden. Als vrijwilliger heb jij de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat deze voorwaarden worden nageleefd. De voorwaarden zijn:

  • Je mag per dag en jaarlijks niet meer dan een bepaald bedrag aan forfaitaire vrijwilligersvergoedingen ontvangen. Niet alleen van De Maakbare Mens vzw, maar van alle organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht. Voor het specifieke bedrag verwijzen we graag door naar het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voor de meest recente informatie.
  • Je mag de forfaitaire vrijwilligersvergoeding niet combineren met een reële onkostenvergoeding. Ook niet bij andere organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht. Zowel bij ons als bij andere organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht, doe je beroep op het systeem van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding. Indien het niet mogelijk is om bij andere organisaties je te beroepen op forfaitaire vrijwilligersvergoeding, kan eventueel bij uitzondering overgestapt worden op het systeem van de reële onkostenvergoeding.
  • De forfaitaire vrijwilligersvergoeding kan wel aangevuld worden met een verplaatsingsvergoeding in de vorm van een reële onkostenvergoeding, tot maximum 2000 km per jaar. Verplaatsingen met het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald op basis van jouw ticket, bewaar het dus goed. Voor de meest recente informatie verwijzen we graag door naar het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Discretieplicht

Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dat je, omwille van de functie die je uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de organisatie als het belangrijk is voor het functioneren van de dienst of organisatie.

Bijzondere regeling voor mensen met een leefloon, een uitkering van de RVA, een ziekte- of invaliditeitsvergoeding en ambtenaren

Voor mensen die in een bijzondere situatie verkeren, kunnen extra voorwaarden gelden. Dit zijn de volgende.

Leefloon

Trek je een leefloon, dan ben je verplicht aan je OCMW-dossierbeheerder te melden dat je vrijwilligerswerk gaat verrichten.

RVA-uitkering

De Maakbare Mens vzw heeft van de RVA een algemene toelating voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die een werkloosheidsuitkering of een brugpensioen ontvangen van de RVA, hoeven geen toestemming te vragen aan de RVA om vrijwilligerswerk te mogen verrichten. Enkel voor uitzonderlijk vrijwilligerswerk dient dit te gebeuren.

Ziekte- of invaliditeitsuitkering

Wanneer je een ziekte- of invaliditeitsuitkering trekt, heb je eerst toestemming nodig van je arts om vrijwilligerswerk te mogen verrichten. Je arts bepaalt of het vrijwilligerswerk verzoenbaar is met je gezondheidssituatie.

Ambtenaren

Een ambtenaar die vrijwilligerswerk wil verrichten, moet toestemming vragen aan zijn / haar hiërarchische overste.

Gepensioneerden en gehandicapten met een inkomensvervangende tegemoetkoming

Zij hoeven geen toestemming te vragen.

Je winkelmand is leeg.